Bibliodráma ajánlott irodalom

Bibliodráma ajánlott irodalom (letölthető)

  • Martin, Gerard Marcel: Bibliodráma. Gyakorlat és elmélet. Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003
  • Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Bibliodráma. Harmat, 2008
  • Sarkady Kamilla – Nyári Péter: Spiritualitás a pszichodrámában. In: Zseni Annamária (szerk): A pszichodráma és korunk tükröződései. Medicina, 2007. 255-273.p.
  • Stangie, Klaus-W.: Itt és most. Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában. Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003
  • Else Natalie Warns – Heinrich Fallner: Jerikó rózsája, A bibliodráma kézikönyve,  Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, 2003.
  • Ellen Kubitza – Tim Schramm: Bibliodráma élő istentisztelet, Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2006
  • Embertárs, Ökumenikus Lelkigondozói és Mentálhigiénés Folyóirat, Találkozások, Drámai helyzetek XI. évfolyam 1. szám, 2013/1
  • Embertárs, Ökumenikus Lelkigondozói és Mentálhigiénés Folyóirat, Test-lélek-Szellem közelből,  XII. évfolyam 2. szám, 2014/2
  • Majsai-Hideg Tünde – Varga Péter Pius: Bibliodráma az interkulturális felnőttoktatásban és a vallásközi párbeszédben. In: Egyházfórum, 2013/1. 2-22. p.
  • Marlok Zsuzsa – Pásztor Antal: Bibliodráma a gyakorlatban – Egy hittanárok számára tartott csoport tapasztalatai. In: Embertárs 2007/2.sz.,111-121. old.