Bizottságok, tisztségviselők

Elnök: Baják Gábor
Elnökhelyettes: Csúsz Klára
Titkár: Bettembuk Péter
Tagok: Bélai Balázs
Gál Anita
Hajósi-Vámos Gyöngyi
Horváth Kata
Jánossy Bence
Szirmai Anna
Varga Péter Pius
Tiszteletbeli elnök: Vikár András
A vezetőség e-mail címe: mpevezetoseg@gmail.com
Elnök: Dr. Rapcsányi Éva
Tagok: Bagotai Tamás
Dr. Nagy Zsuzsanna
Dr. Pintér Gábor
Rubovszky György Zsolt
Bibliodráma munkacsoport által delegált teljes jogú tag: Révész Judit
Gyermekdráma munkacsoport által delegált teljes jogú tag: H. Pozsár Bea
Adminisztráció: Juhacsek Petra (ügyintéző) tanulmanyibizottsag@pszichodrama.hu

A Tanulmányi Bizottság hírei, hirdetményei a TB sarok menüpontban olvashatóak.

Az aktuális Képzési Rend, Vizsgaszabályzat és a pszichodráma asszisztensi vizsga tételsora a Képzési Rend menüpont alatt található.

Elnök: Goda Gyula
Tagok: Horváth-Csitári Boglárka
Hunya Csilla

Az Etikai Bizottság eseti ügyek kivizsgálásával és állásfoglalás, ajánlás készítésével foglalkozik. Etikai eljárás kezdeményezhető abban az esetben, ha a panaszos megítélése szerint vele szemben – 3 évnél nem régebben – etikai vétséget követnek el egy adott, MPE által regisztrált önismereti vagy képzési csoportfolyamat keretében. Ha valaki panaszt vagy bejelentést szeretne tenni, kérjük, hogy ezt írásban nyújtsa az Etikai Bizottsághoz.

Elérhetőségeink: 1380 Budapest, Pf.: 1215.  mpeetikaibiz@gmail.com

Etikai Kódex

Az Etikai Bizottság Eljárásrendje (módosított)

Etikai panaszok benyújtásához kitöltendő adatlap

Etikai állásfoglaláshoz adatlap

A Pszichoterapeuták Etikai Kódexe

Tagok: Kapás Katalin
Oláh Rita
Tatai Klára
Az Ellenőrző Bizottság e-mail címe: mpeellenorzobiz@gmail.com

A leveleket minden hónap 10-ig olvassuk, az ez után érkezett levelekkel a következő hónapban foglalkozunk.