A Tanulmányi Bizottság hírei

A Tanulmányi Bizottság állásfoglalásai, határozatai

Kedves Pszichodráma Vezetők, Kiképzők!

 

Értesítelek benneteket, hogy a TB március 24-én az alábbi határozatokat hozta:

–          meghosszabbította az online csoporttartás lehetőségét 2021 június 30-ig.

–          Továbbra is havi 10 óra tartható ily módon, valamint a csoport tartására vonatkozó többi szabály (max. a teljes óraszám 50%-a lehet online; a csoport első 10 órája és csoportzárás személyesen kell hogy legyen; csak az vezethet csoportot, aki 2×3 óra sajátélményű csoporton részt vett; bejelentési kötelezettség ezen az űrlapon) érvényben van.

–          Egyértelművé tette határozatban a TB azt is, hogy minden csoporthoz (a képző csoportok elméleti óráihoz, ha ott játék van, a workshophoz és a szupervízióhoz is) a vezetőknek teljesíteni kell a 2×3 óra sajátélmény csoportot.

–          Határoztunk abban is, hogy lehetőség van arra, hogy online workshopot szervezzenek a kiképzők ez idő alatt, azonban max. 2×10 óra online workshop számítható be a képzésbe.

A részletes aktuális szabályozást megtaláljátok a honlapon.

 

Mindenkinek jó munkát, kitartást ebben a nehéz időszakban és nem utolsó sorban jó egészséget kívánok!

 

Üdvözlettel: 

Dr. Rapcsányi Éva

TB elnök

 

Kedves Pszichodráma Kiképző, Szupervízor és Vezető Kollégák!

 

A Covid-járvány miatt kialakult elmúlt és sajnos még valószínűleg a következő (remélem rövid) időszak nehéz helyzet elé állít mindannyiunkat. Tudom, hogy mindenki mielőbb szeretne dolgozni, továbbvinni, befejezni a csoportjait, és a munkájáért megkapni a megfelelő juttatást.

Az elmúlt időszakban néhány kérdés és jelzés érkezett a TB-hez, ami azt feltételezi, hogy nem mindenki tartja be a TB határozatait, és ezzel elbizonytalanítja a csoporttagokat, asszisztenseket. Ezen  kérdések alapján szeretném néhány pontra felhívni a figyelmeteket:

–          a holding csoport nem számít be a teljesített óraszámba, ezekért az órákért  díjazás nem kérhető (utólagos fizetéssel sem)

–          Online csoport tartásának feltétele, hogy az MPE szervezésében tartott 2 online workshopon kell részt venni, melyet az online munkacsoport tagjai ingyen tartanak. Az online csoportvezetésre jogosultak névsora megtalálható a honlapon.

–          Online csoport tartására csak pszichodráma vezetőknek vagy pszichodráma pszichoterapeutáknak van lehetősége. Online pszichodráma csoportot 2 asszisztens nem tarthat,  csak holdingot, még a szupervízor javaslatára sem.

–          Havonta maximum 10 óra tartható online a krízis helyzet fennállása alatt – ez a képzőcsoportokra is érvényes.

–          Az online tartott alkalmakat be kell jelenteni, erre most már találtok a honlapon megfelelő nyomtatványt.

Kérlek benneteket olvassátok el újra az online munkára vonatkozó szabályozást és tartsátok be!

Kérem ezt azért is, mert a romló Covid helyzet miatt a március 31-ig érvénybe lévő szabályokon a következő TB ülésen valószínű, hogy némi változtatást fogunk tenni így fontos, hogy naprakészek legyetek.

Kitartást kívánok a munkátokhoz!

 

Pszichodramatikus üdvözlettel:

 

Dr. Rapcsányi Éva

TB elnök

 

Baják Gábor

elnök

 

2021. március 22.

A Tanulmányi Bizottság határozata az online csoportok beszámíthatóságáról 2021. március 31-ig

A Tanulmányi Bizottság a december 31-ig érvényes átmeneti rendelkezését a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel meghosszabbítja 2021. március 31-ig.

November 11-től a kormány korlátozó intézkedéseinek feloldásáig a személyes jelenlétű csoportozás nem számítható be az óraszámba.

A pszichodráma önismereti csoportoknál a korábbi határozatban foglaltak érvényesek az alábbi kiegészítésekkel

 • Csak olyan futó csoportokban lehetséges online munka, ahol minimum 10 óra élő csoportalkalom volt már korábban, online nem indíthat senki pszichodráma önismereti csoportot.
 • Január 1-jétől az online pszichodráma csoport óraszáma: március 31-ig maximum 30 óra, tehát október 1-jétől március 31-ig maximum 60 óra, de legfeljebb a csoport óraszámának 50%-a. Havonta maximum 10 óra lehet az online csoportalkalom, a csoportvezetők által meghatározott bontásban (lehet 1×10 óra, de lehet 2×5 óra is).
 • A 2021. január 1. és 2021. március 31. között megtartott maximum 30 óra online pszichodráma önismeret beszámítható a csoportfolyamat összóraszámába.

A korábbi határozat alapján továbbra is érvényes szabályok:

 • A COVID járvány idején, kényszerhelyzetben a két csoportvezető döntése alapján, a csoporttal való egyeztetést és újraszerződést követően lehet online csoportmunkát végezni.
 • Az online csoportalkalmakat az egyesületbe be kell jelenteni legkésőbb az online csoportalom napján, még a csoport előtt, minden online alkalomra vonatkozóan külön (ezen az űrlapon).
 • Azok a csoportvezetők dolgozhatnak online térben a csoportjukkal, akik legalább 2×3 óra saját élményben vettek részt, az Egyesület szervezésében. A sajátélményű workshopon egyszerre 20 fő vehet részt.
 • A csoport vezetői közül az egyik vezetőnek kell online sajátélményben részt venni, de ajánlott mindkét vezető részvétele online sajátélmény csoporton.
 • Aki nem vesz részt az Egyesület által szervezett saját élményű workshopokon, az online térben csak holding munkát végezzen (amely nem számít be az óraszámba és amely után óradíj nem kérhető).
 • Az Egyesület Online Munkacsoportja vállalja, hogy a saját élmény megszerzését ingyenesen biztosítja a kollégák számára.
 • Az engedélyezett 30 óráért 30 óra díját kérheti el a csoportvezető.
 • Amennyiben két pszichodráma asszisztens vezet vizsgacsoportot a felsőfokú képzés részeként, online csak holding munkát végezzenek.
 • Javasoljuk, hogy ha a csoportzárás online történne, a feloldás után legyen egy személyes alkalom a csoport számára.

A Tanulmányi Bizottság a kiképző csoportok online óraszámának beszámításáról szóló határozata, az óraszámok megmelésével:

 • A folyamatban lévő kiképző csoportoknál a csoportvezetők döntése alapján, a csoporttal való egyezetést és újraszerződést követően lehet online csoportmunkát végezni.
 • Az online csoportalkalmakat az egyesületbe be kell jelenteni legkésőbb az online csoportalkalom napján, még a csoport előtt, minden online alkalomra vonatkozóan külön (a pszichodrama@chello.hu címre pozíciószámmal és a napi online óraszámmal).
 • A folyamatban lévő kiképző csoportoknál az alábbi óraszámokat lehet online alkalmakból maximum beszámítani a csoport összóraszámába a 2021. március 31-ig tartó időszakban:
  • Pszichodráma felsőfokú képzés:
   • Elmélet: 50 óra elmélet esetén 50 óra. 90 óra elmélet esetén 70 óra.
   • Csoportos szupervízió (min. 70 óra): 70 órából 50 óra számítható be, a záró alkalom legyen élőben megtartva.
   • Egyéni szupervízió (min. 20 óra): 20 órából 16 óra számítható be.
  • Gyermekpszichodráma asszisztensi csoport:
   • Elmélet: 50 órából 50 óra.
   • Csoportos vezetői gyakorlat: 20 órából 20 óra
  • Gyermekpszichodráma felsőfokú csoport:
   • Elmélet: 50 órából 50 óra
   • Csoportos szupervízió: 30 órából 30 óra.
  • A pszichodráma asszisztensi csoportból továbbra is 50 óra számítható be az elméletből.
 • Kiképző csoportok nem indíthatóak online.

Az Online Munkacsoport sajátélményű workshopjai elérhetőek a www.pszichodrama.hu oldalon.

 

Dr. Rapcsányi Éva
a Tanulmányi Bizottság elnöke
Budapest, 2020. november 10

Kedves Tagtársunk!

Többen fordultatok a Tanulmányi Bizottsághoz azzal kérdéssel, hogy az online megtartott csoportfoglalkozások beszámíthatóak-e a csoportfolyamat óraszámába.

A Tanulmányi Bizottság megtárgyalta a kérdést és a következő állásfoglalást alakította ki:

 • a koronavírus járvány nagyon nehéz helyzetbe hozta a csoporttagokat és a csoportvezetőket egyaránt. Bizonyára vannak a csoportokban olyan tagok is, akiknek ez a helyzet plusz szorongást okoz, tartanak a vírus okozta problémáktól, vagy nehezen viselik a bezártságot. Ez a helyzet indokolttá teszi, hogy ezeknek a tagoknak online támogatást ajánlunk fel aminek a célja a szorongásmenedzsment, ami természetesen a kliens és a csoportvezető között működik, illetve amennyiben ez szükséges tovább kell küldeni olyan kollégához akinek krízisellátáshoz jogosultsága, illetve ebben gyakorlata is van.
 •  mindannyian egyetértettünk abban, hogy online a csoportban a holding funkciót tartjuk lehetségesnek, ahol nem a feltárás, hanem a támogatás, a megtartás a cél. Fontosnak tartjuk, hogy ezen a módon nem cél, hogy mélyre menjünk, amit egyébként fontosnak tartunk a pszichodrámában.
 •  nem technikailag tartjuk lehetetlennek az online pszichodrámát, hanem azt  gondoljuk veszélyesnek, hogy a csoportvezető nincs jelen, nem tud fizikailag beavatkozni amikor kell, s ennek szükségessége sem mindig látható előre, néha olyan hirtelen jön létre a regresszió, vagy robban be egy korai traumatikus élmény, amivel online keretek között nem lehet bánni.
 •  a FEPTO ajánlása is az egyéni szorongáscsökkentő beavatkozás.

A fentiek alapján a TB egyértelmű véleménye, hogy online csak holding funkcióval tartható pszichodráma csoport, és az nem számítható be a csoportóraszámba.

Véleményünk szerint az is  meggondolandó, hogy ezért milyen díjat kérjen, kérjen-e díjat a csoportvezető.

Más megítélés alá esik az egyéni és a csoportos szupervízió, amelyek módszertanilag is működőképesek online. Mivel azonban nincsenek jelenleg futó csoportok, a szupervízióban megtárgyalt esetek és kérdések csak korábban felmerült témákra vonatkozhatnak. Ennek értelmében a felsőfokú képzésben előírt egyéni és csoportos szupervíziós órának legfeljebb az egyharmada lehet online formában végzett.

 

Rapcsányi Éva

TB elnök

2020. április 6.

A Tanulmányi Bizottság a Kiképzők Tanácsával történt megbeszélés után állásfoglalást dolgozott ki a módszertisztaság témakörében.

A TB állásfoglalása a módszertisztaság témakörében

 

 

A Tanulmányi Bizottság álláspontja, hogy az önismereti (sajátélményű) csoportok biztonságos működéséhez  szükséges a keretek megfelelő megállapítása, többek között a csoport időkeretének előzetes rögzítése. Ezek szerint egy csoport a meghirdetésekor vagy pl. 150, vagy pl. 250 óra hosszúságú, nem lehet  egyazon csoportot úgy indítani, hirdetni, hogy egyszerre legyen kétféle, a konkrét jelentkezők igényei szerint. A pszichoterápiás alapelvek is alátámasztják ezt, és  Képzési Rendünk szerint is lezárt csoportfolyamatra  van szükség minden résztvevő számára.

A Tanulmányi Bizottsághoz számos kérés érkezik különféle, a Képzési Rendtől eltérő workshopok beszámíthatóságával kapcsolatban. Ezért részletesen foglalkoztunk a kérdéssel. A kialakult helyzetben a TB álláspontja, hogy nem tér el attól a KR-ben szereplő feltételtől, hogy csak kiképzők workshopjait  fogadja el a képzés részeként. A bibliodráma és a gyermekdráma workshopok esetén értelemszerűen bibliodráma, illetve gyermekdráma kiképző workshopjai számítanak be. Természetesen workshopokat hirdethetnek és vezethetnek megfelelő végzettséggel mások is.

A TB lehetőséget biztosít a képzésben lévők számára, hogy a nem kötelezően előírt témájú workshopok terhére (40 óra) az alábbi típusú workshopokat típusonként maximum 10 órában beszámíttathassák a pszichodráma felsőfok részeként: hazai és külföldi pszichodráma kongresszusok, bibliodráma, gyermekdráma workshopok, külföldi kiképző által vezetett workshopok (utóbbiak esetében akkor, ha a TB engedélyezte a beszámíthatóságot).

A korábban lezajlott és igazolt, egyedi kérelemre hozott TB döntések alapján besorolt workshopok természetesen érvényesek. Ugyanez vonatkozik a korábbi kongresszusokra is.

 

A Tanulmányi Bizottság állásfoglalása

A Tanulmányi Bizottság a Kiképzők Tanácsával történt megbeszélés után állásfoglalást dolgozott ki a módszertisztaság témakörében.

A TB állásfoglalása a módszertisztaság témakörében

 

 

Módosított Képzési Rend és Diplomakészítési és Vizsgaszabályzat (2016)

Örömmel tudatjuk, hogy elkészült és 2016. június 30-án életbe lép a módosított Képzési Rend és Vizsgaszabályzat.

A szabályzatok itt olvashatók.

A Tanulmányi Bizottság határozata értelmében néhány szabályt azonnal hatályba léptet, bővebben:  A Tanulmányi Bizottság határozata 

 1. június 29.

 

Ajánlott irodalom a képzéseinkhez

Örömmel tudatjuk, hogy június végére elkészült a pszichodráma ajánlott irodalom jegyzéke. A jegyzék összeállításában a kiképzők és a Tanulmányi Bizottság tagjai is aktívan részt vettek. Elérhető az Ajánlott irodalom menüpont alatt.

Továbbra is várjuk az új, értékes, fontos pszichodráma szakirodalmak ajánlását, melynek jegyzékbe kerüléséről a Tanulmányi Bizottság dönt (a listát folyamatosan aktualizáljuk).

 1. június 27.

 

A Képzési Rend módosítása (2016)

A Tanulmányi Bizottság idén az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2013. május 31-én életbe lépett Képzési Rend módosítását tervezi. A módosított Képzési Rend várhatóan 2016. májusban lép érvénybe, és az érvényessége után induló csoportokra vonatkozik majd.

A módosított Képzési Rendet a Képzések/Képzési rend menüpont alatt fogjuk megjelentetni.

 1. február 18.

 

Kötelező irodalom a képzéseinkhez

Örömmel adjuk hírül, hogy június végére elkészültek a kötelező irodalom jegyzékek. A pszichodráma irodalomjegyzék összeállításában több lépcsőben a kiképzők vettek részt. A bibliodráma és gyermekdráma szakirodalmat a specializációk kiképzői dolgozták ki. A szakirodalmi listák elérhetők honlapunk Kötelező irodalom menüpontja alatt.

Ajánljuk ezt a listát mindazon csoportoknak, amelyekben már folyik a képzés.

Kötelező jelleggel a 2015. július 1-je után induló csoportokban vezetjük be.

 1. június 30.

 

 

A Tanulmányi Bizottság hirdetménye gyermekdráma címekről (2010. május 31-ig)

A Tanulmányi Bizottság hirdetménye (2007)

 

A Tanulmányi Bizottság álláspontja, hogy a kötelező témájú workshopok témáját (klinikai vagy csoportdinamikai vagy krízis) a meghirdetéskor meg kell adni és a részvétel ebben az egy, adekvát  témában számítható be.