Etikai ügyek

 Az Etikai Bizottság eseti ügyek kivizsgálásával és állásfoglalás, ajánlás készítésével foglalkozik. Etikai eljárás kezdeményezhető abban az esetben, ha a panaszos megítélése szerint vele szemben – 3 évnél nem régebben – etikai vétséget követnek el egy adott, MPE által regisztrált önismereti vagy képzési csoportfolyamat keretében. Ha valaki panaszt vagy bejelentést szeretne tenni, kérjük, hogy ezt írásban nyújtsa az Etikai Bizottsághoz.

Elérhetőségeink: 1380 Budapest, Pf.: 1215.  mpeetikaibiz@gmail.com

Etikai Kódex

Az Etikai Bizottság Eljárásrendje

Etikai panaszok benyújtásához kitöltendő adatlap

Etikai állásfoglaláshoz kitöltendő adatlap

A Pszichoterapeuták Etikai Kódexe