Űrlapok csoportvezetőknek

Tájékoztató a csoportvezetőknek a csoportok adminisztrációjával kapcsolatban, űrlapokkal.

A honlapon az egyesületi tagok által indított pszichodráma, bibliodráma, gyermekpszichodráma csoportokat hirdetjük meg.

Csoporthirdetéshez kérjük, töltsd ki ezt az űrlapot: MPE csoporthirdetési űrlap.

A meghirdetett csoportok megfelelnek a Képzési Rendben, az Alapszabályban és a Tanulmányi Bizottság, valamint a Vezetőség vonatkozó határozatainak.

 

Csoportbejelentéshez űrlap (2024. február 13-tól változott): MPE önismereti csoport bejelentő űrlap

Csoport kimeneti névsorának bejelentéséhez űrlap (2024. február 13-tól változott): MPE önismereti csoport kimeneti névsor

 

A legfontosabb tudnivalók és teendők:

 

1.) Csoportok bejelentése

 a) Csoportbejelentő űrlap kitöltése, csoportnévsorral:

 b) Csoportregisztrációs díj befizetése

Pszichodráma vezető által indított önismereti csoport 150 óráig 15.000 Ft
Pszichodráma vezető által indított önismereti csoport 150 óra felett 22.000 Ft
Kiképző által indított önismereti csoport 150 óráig 25.000 Ft
Kiképző által indított önismereti csoport 150 óra felett 35.000 Ft
Bibliodráma sajátélmény 70 óra 8.000 Ft
 • A csoportvezetők fizetik.
 • Lehet bankkártyával a honlapon, utalással és készpénzben fizetni.
 • (bankszámlaszámunk: OTP 11713005-20412647)
 • Lehet céges vagy magán számláról utalni, de csak arra a névre-címre tudunk számlát kiállítani, ahonnan az utalás érkezett.

c) Csoporttagok által aláírt nyilatkozat

(amennyiben nem kiképző pszichodráma pszichoterapeuta vezeti a csoportot, a minta letölthető innen)

 

d) Bejelentési határidő:

 • A csoportbejelentő lapot legkésőbb a csoport 30. óráját követően 2 héten belül kell leadni.
 • A későn bejelentett csoportoknál a csoportvezetők a csoport időtartama alatt kétszeres, a csoport befejezését követően ötszörös díjat fizetnek.

A csoport hiánytalan bejelentését követően az egyesület ügyfélszolgálata 5 munkanapon belül kiadja a csoport pozíciószámát, melyről e-mailen értesíti a csoportvezetőket.

 

2.) Csoporttagok tájékoztatása:

 • A pszichodráma leckekönyv kiváltása a csoport végén javasolt. (1 db igazolványkép, 2000 Ft, személyes adatok, csoport pozíciószáma kellenek) A leckekönyv kiváltásával egy időben az önismereti csoport(ok) utáni díjat is be kell fizetnie a csoporttagnak, melynek összege:
250 órás pszichodráma önismereti csoport 25.000 Ft
150 órás pszichodráma önismereti csoport 15.000 Ft
120 órás pszichodráma önismereti csoport 12.000 Ft
 • GDPR: a csoporttagoknak a pozíciószám kiadásával egyidejűleg az egyesület elküldi a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót.

 

3.) Teendők a csoport befejezésekor

Ez abban az esetben számít az egyesület felé leadott hivatalos igazolásnak, ha:

 • tartalmazza, hogy ki hány órát teljesített lezárt csoportfolyamatban,
 • kiképző által vezetett, az illetőnek második csoport esetében tartalmazza, hogy javasolja-e a képzésbe lépését a kiképző,
 • mindkét csoportvezető jóváhagyásával történik (mindketten szerepelnek az e-mail címzettjei között vagy mindketten aláírják a papírt).

  A felsőfokú pszichodráma, bibliodráma, gyermekpszichodráma képzésben résztvevők gyakorló csoportjait az alábbi űrlapon kérjük bejelenteni:

  MPE felsőfokú képzésbe járók vizsgacsoportjának bejelentése (google.com)

  A csoportokat kérjük, legkésőbb a második alkalommal jelentsék be a gyakorló vezetők.

  Csoportbejelentő űrlap: MPE kiképző csoportok bejelentése

   

  A legfontosabb tudnivalók és teendők:

  1.) Csoportok bejelentése

  • csoportbejelentő űrlapon történik: MPE kiképző csoportok bejelentése
  • a csoport 1. alkalma után 1 héten belül.
  • A csoport hiánytalan bejelentését követően az egyesület ügyfélszolgálata 5 munkanapon belül kiadja a csoport pozíciószámát, melyről értesíti a csoportvezetőket.

  A csoporttagok fenti adatainak hiánytalan és időbeli leadása feltétlenül szükséges a felnőttképzési törvény központi adminisztrációs kötelezettségeinek teljesítéséhez, így annak elmulasztása vagy késedelme esetén a csoport nem tud a tervezett időpontban elindulni, valamint a kiképző az esetleges anyagi kárt köteles megtéríteni.

   

  2.) A csoporttagok tájékoztatása, szerződéskötés:

  • A csoportvezetők a csoporttagokkal szóbeli szerződést kötnek.
  • A csoportvezetők tájékoztatják a csoporttagokat, hogy csak egyesületi tagok vehetnek részt a képzésben. A csoportvezetők az egyesületi tagságra való ajánlásukat a belépési nyilatkozaton rögzítik, papíron.
  • A csoportok felnőttképzési törvény szerinti bejelentését az egyesület ügyfélszolgálata intézi. Ennek érdekében a csoporttagokkal felveszi a csoportvezetők által megadott elérhetőségeken a kapcsolatot.
  • A csoporttagok adataiból a kiképzők az alábbiakat kezelik:
   • kapcsolattartási és azonosítási céllal:
    • név
    • e-mail cím
    • telefonszám
   • a képzésbe lépés feltételeinek teljesítése céljából:
    • önismereti csoport(ok) teljesítése a Képzési Rendnek megfelelő módon
    • önismereti kiképző(k) ajánlása a képzésbe lépésre
    • pszichodráma asszisztensi tanúsítvány megléte.
   • Az egyesület és a csoporttagok közötti szerződéskötést és a GDPR tájékoztatást az egyesület ügyfélszolgálata intézi egyénileg. Felnőttképzési szerződés nélkül nem járhat csoportba a képzésben lévő.
   • A csoportvezető kiképzők és az egyesület közötti szerződéskötést és a GDPR tájékoztatást az egyesület ügyfélszolgálata intézi egyénileg.
   • A kiképzőkkel az egyesület keretszerződést köt, az egyes képző csoportokra, csoportonként szolgáltatási szerződést.

  3.) A vizsgával kapcsolatos adminisztráció

  • A vizsga adminisztrációja a Képzési Rend és a Vizsgaszabályzat szerint történik.
  • A kiképző a csoport lezárultával egy alkalommal vizsgát szervez a csoporttagoknak (az ezen a vizsgán nem résztvevő csoporttagok vizsgáját a továbbiakban a Tanulmányi Bizottság intézi). Ennek során:
   • időpontot egyeztet a vizsgára,
   • a Képzési Rendnek megfelelő vizsgáztatót/vizsgáztatókat kér fel (a második opponenseket a Tanulmányi Bizottság kéri fel),
   • bejelenti a vizsgát (legkésőbb 90 nappal a vizsga előtt) a Tanulmányi Bizottságnak.
  • A vizsgabejelentést követően, de legkésőbb a vizsga előtt 60 nappal a kiképző eljuttatja a Tanulmányi Bizottságnak a jelenléti íveket.
  • A vizsga időpontja és az utolsó csoportalkalom között legalább 90 napnak kell eltérnie.
  • A kiképző a csoport teljesítését és a vizsgára való javaslatát a csoporttag pszichodráma leckekönyvében rögzíti. A csoport teljesítésének feltételeit a kiképző vizsgálja aláírás előtt. Az aláírás legkorábban az utolsó csoportalkalommal történhet.
  • A Tanulmányi Bizottság a vizsgabejelentés elfogadása után tájékoztatja a csoporttagokat a határidőkről és teendőkről.
  • A Tanulmányi Bizottság a vizsgázók vizsgafeltételeinek meglétét ellenőrzi, szükség esetén hiánypótlást kér.
  • A vizsgafeltételek teljesítésekor a Tanulmányi Bizottság vizsgára bocsátja a vizsgázót, legkésőbb a vizsga előtt két héttel.
  • A Tanulmányi Bizottság tájékoztatja a kiképzőket és vizsgáztatókat a határidőkről és a feltételek teljesítésének meglétéről.

   

  Pénzügyek, számlázás

  • A kiképző csoportok csoporttagjai az egyesülettel kötött szerződés értelmében a képzés díját az egyesületnek fizetik meg. A díjazás mértéke: minimum 3.000 Ft/óra. A díjakat 5 alkalmanként kell előre egy összegben befizetni, a képzés megkezdése előtt legkésőbb egy héttel (az átutalás közleményében a csoport pozíciószámának feltüntetésével). Az egyesület a képzési díj befizetését oktatásról szóló számlával igazolja.
  • A kiképző díjazását az egyesülettel kötött szerződés értelmében számla ellenében kapja meg, 5 hónapra vonatkozó képzési díjat egy összegben, a csoporttagok befizetését követő 1 héten belül.
  • A csoportok díjazásának kezelési költségeként az egyesület a csoport teljes képzési díjának 5 %-ában részesül.
  • Az egyesületen keresztül történő pénzmozgás nem érinti a workshopokat és a szupervíziót, a vizsgákat viszont igen.

    

  A vizsgák egységes díjszabása

  Pszichodráma asszisztensi vizsgáztató díjazása 15.000 Ft/vizsgázó
  Felsőfokú pszichodráma csoportnál:
  Opponensi díj (második, illetve harmadi opponens díja) 20.000 Ft/vizsgázó
  Vizsgáztatói díj (beleértve az opponensi tevékenységet) 30.000 Ft/vizsgázó
  A csoportvezetők díjazása a csoportvezetők saját belátására van bízva.

   

  Szupervízió

  • A felsőfokú képzés kimeneti feltételeként és vizsgafeltételeként teljesített szupervízió nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá.
  • A felsőfokú csoport csoportos szupervízorát a felsőfokú kiképzők kérik fel. A szupervízor nevét a csoportvezető a csoportbejelentéssel egy időben jelzi a Tanulmányi Bizottságnak.
  • Az egyéni szupervízort a csoporttag maga kéri fel.
  • A szupervízorok a szupervíziós szakasz teljesítését és a vizsgára való javaslatot a pszichodráma leckekönyvben aláírással igazolják.
  • A szupervízióról a szupervízor a résztvevőnek számlát állít ki, mely nem lehet oktatási tevékenység témájú.

  A Tanulmányi Bizottság döntése nyomán 2022. március 22-től a csoportos és az egyéni szupervíziót is be kell jelenteni az egyesület felé.

  A szupervíziók bejelentését kérjük, a szupervízorok az alábbi űrlapokon tegyék meg:

  MPE csoportos szupervízió bejelentése

  MPE egyéni szupervízió bejelentése

  Workshopok

  • A felsőfokú képzés kimeneti feltételeként, részben vizsgafeltételeként teljesített workshopok nem tartoznak a felnőttképzési törvény hatálya alá.
  • Workshop tartása után a kiképző 5 munkanapon belül az alábbi űrlapon jelenti be a Tanulmányi Bizottságnak a workshop teljesítését az alábbi adatokkal:
   • workshop tartók neve
   • workshop dátuma
   • workshop címe
   • workshop témája
   • workshop óraszáma
   • résztvevők neve
   • résztvevők e-mail címe.

  Az űrlap itt érhető el: Workshopok bejelentése

   

  • A workshop teljesítését a kiképző a jelenlévő résztvevő hallgatónak a pszichodráma leckekönyvben aláírásával igazolja.
  • Amennyiben a workshopvezető nem tudta a teljesítést a résztvevőnek igazolni, pl. a leckekönyv hiánya miatt, a Tanulmányi Bizottság a bejelentés alapján később igazolja azt.
  • A workshoptartó a workshopról a résztvevőnek számlát állít ki, mely nem lehet oktatási tevékenység témájú.
  • A kötelező témájú workshopon való részvétel csak akkor számítható be a résztvevő számára a felsőfokú képzésbe, ha a workshopon csak képzésben lévők és végzett dramatisták vesznek részt.

  Egyéb csoportok

  • A pszichoterápiás csoportokat, kamaszcsoportokat, gyermekcsoportokat, általában a Képzési Rendtől eltérő célú és/vagy óraszámú csoportokat nem kell regisztrálni az egyesületnél, ezek a csoportok nem kapnak pozíciószámot.
  • A felsőfokú képzés részeként, két asszisztens által indított csoportok nem kapnak pozíciószámot, azonban ezeket a csoportokat be kell jelenteni az egyesület felé ezen az űrlapon: MPE felsőfokú képzésbe járók vizsgacsoportjának bejelentése (google.com)
  • A nem regisztrált, pozíciószámmal nem rendelkező csoportokon, és a két asszisztens által indított gyakorló csoportokon való részvétel a képzésbe vagy képzési előfeltételként nem számíthatóak be a résztvevő csoporttagoknak. A csoportvezetők erről értesítik a csoporttagokat.