Folyóirat szaklektori űrlap

Szaklektori űrlap (letölthető)

PSZICHODRÁMA

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakmai folyóirata

Szaklektori vélemény

 

 

Tanulmány címe:

 

Tanulmány szerzője:

 

Szaklektor neve:

 

Vélemény kelte (hely, dátum):

 

 

 Szaklektori vélemény a kéziratról

 1. A cikk megfelel a folyóirat szemléletének, a szakmai és formai követelményeknek, változatlan formában javaslom a közlését.
 2. A cikken kisebb változtatásokat kell elvégezni, de javaslom a közlését.

Kérjük a javítandó helyeket pontosan felsorolni!

 1. A cikk érdemi átdolgozásra szorul, de érdemi változtatások után javaslom a közlését.

Kérjük a javítandó helyeket pontosan felsorolni!

 1. A cikket közlésre nem javaslom.

Kérjük, fogalmazza meg az indoklásban, hogy mely területeken érez súlyos hiányosságokat, megalapozatlan állításokat, ill. szakmai tévedéseket.

 

Minősítési szempontok

Kérjük a minősítési szempontok figyelembevételét!

1 = Egyáltalán nem        5 = Teljes mértékben

 

1.        

A téma releváns, illeszkedik a folyóirat profiljához.

1

2

3

4

5

 1.  

A tanulmány címe és tartalma összhangban van.

1

2

3

4

5

 1.  

Az absztrakt megfelel a kívánalmaknak.

1

2

3

4

5

 1.  

A tanulmány megfelelő szakmai szintet képvisel.

1

2

3

4

5

 1.  

A témabemutatás koherens.

1

2

3

4

5

 1.  

A szakirodalom áttekintése megfelelő.

1

2

3

4

5

 1.  

Az idézés és a bibliográfiai hivatkozások pontosak.

1

2

3

4

5

 1.  

A téma feldolgozásához választott módszer megfelelő.

1

2

3

4

5

 1.  

A tanulmány szerkezete és felépítése megfelelő.

1

2

3

4

5

 1.  

A tanulmány szövege világos, stílusa megfelelő.

1

2

3

4

5

 1.  

A szakmai nyelvhasználat pontos.

1

2

3

4

5

 1.  

A módszertani tanulmányoknál a helyzet (mint pl. protagonista játék, csoportjáték, esetbemutatás) leírása világos.

1

2

3

4

5

 1.  

Esetleírásoknál megfelel az etikai, titkosítási elvárásoknak.

1

2

3

4

5

 1.  

A tanulmány olvasói érdeklődésre tarthat számot.

1

2

3

4

5

 

Észrevételek

 

 

 

 

Lektori nyilatkozat

Kérem az átdolgozott kéziratot újbóli átolvasásra.                 IGEN             NEM

 

Megfelelő számomra, ha a kézirat átdolgozásának ellenőrzését a szerkesztőség végzi el.                                                                                          IGEN             NEM

 

 

 

 

 

Dátum:                                                                                              Aláírás

Szaklektori űrlap