Pszichodráma kötelező irodalom

A Magyar Pszichodráma Egyesület Tanulmányi Bizottsága által összeállított és jóváhagyott kötelező irodalom lista 2015. július 1-jétől pszichodráma asszisztens és felsőfokú pszichodráma képzésben résztvevők számára:

(letölthető formában)

 

PSZICHODRÁMA ASSZISZTENSI KÖTELEZŐ IRODALOM

2015. június

Ajkay K., Kökény V., Mérei Zs.: Elbeszélt világ, megélt világ – a szó és akció. In.: Zseni A: A pszichodráma és korunk tükröződései, 93.-107.o., Medicina, 2007.

Blatner A.: A pszichodráma alapjai. (Könyvfejezetek).  (kreativitás- spontaneitás) 61-71., (akció, katarzis) 78-88. old., Animula, 1999.

Erdélyi I.: A „tükör” szerepe a pszichodrámaterápiában  és a pszichodráma képzésben (könyvfejezet). Tér és tükör. 91-108. old., Flaccus, 2004.

Erlacher-Farkas, B. – Jorda,Ch.: Monodráma. (Könyvfejezetek): (surplus reality) 189-214. (szerep, szerepelmélet) 106-120. old., Akadémiai Kiadó 2011.

Mérei F.-Ajkay K. -Dobos E.-Erdélyi I.: A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Könyvfejezetek: Játék előtt : 35-46. old.,  Intrapszichikus elemek megjelenítése a játékban (részlet) , 80-96. old., Akadémia Kiadó, 1987.

Moreno, Z. és mtsai: Pszichodráma – Az élet duplája. (Könyvfejezetek): 38-46. old. és 74-105. old.,  Animula, 2000.

Moreno J.L.: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama.  (Könyvfejezet): A pszichodráma-terápia dinamikája. (magyar ford.90-103.old.) Stuttgart, Thieme Verlag 1959.

Ónody S.: A morenoi pszichodráma. In: Személyiségfejlesztés – III.  Irányzatok, csoportmódszerek. A Közművelődés Háza, Tatabánya 1990.

Pintér G.: Általános csoportelméleti megközelítés. A csoportdinamika

(Könyvfejezetek). In: Pintér G., Gaál R.: Tréningcsoportok. Tudástár trénereknek (106-115. és 120-131.old., Szarvas 2011.  (Letölthető a www.morenocentrum.hu honlap főoldaláról)

Pintér G.: Pszichodráma a nagyvilágban. A pszichodráma nemzetközi jelenléte és kutatása. In: Perczel E., Szőnyi G.: Kezdetben volt a találkozás. 177-198. old.  MentalPort Kft. 2009

Sarkady K.: A magyarországi pszichodráma  története. In: Zeitlinger K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. 2.kiadás,   9-21.old., 2005.  (A 3.kiadás megjelenik 2015 szeptemberben, Sarkady Kamilla átdolgozott bevezetőjével) ,  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéne Intézet – Párbeszéd Alapitvány 2005, 2015

Sarkady K., Frenkl S.:   Hogyan folytatódik Freud szabad-asszociációs módszere?  A protagonista-centrikus pszichodráma játék.  In: Perczel, Szőnyi: Kezdetben volt a találkozás, 33-55 old. MentalPort,  2009

Vikár A.: Pszichodráma, a komoly játék. (Könyvfejezetek): Pszichodráma a gyakorlatban (22-36. old.); A pszichodráma módszer technikai kérdései (77-95. old.)., Medicina 2007.

Zeitlinger K. E.: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. Könyvrészletek: (cselekvési tér) 37-42, és (pszichodráma ülés), 58-93, (személyiségelmélet) 148-155.,  2.kiadás,  2005. (A 3. kiadás megjelenik 2015 szeptemberben),  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéne Intézet – Párbeszéd Alapítvány 2005,2015

*********************

A Fejlődéslélektan és Pszichopatológia tantárgyakból kötelező irodalmat nem ad meg a Tanulmányi Bizottság, mert a szükséges irodalom az adott csoport előképzettségétől jelentős mértékben függ, és ez csoportonként igen eltérő lehet.  A szakirodalmat a kiképzők adják meg, legjobb belátásuk szerint.

Ajánljuk ehhez azt a néhány könyvet, amelyet a leggyakrabban használnak kiképzőink:

Fejlődéslélektan

Frenkl, S. – Rajnik, M. : Életesemények a fejlődéslélektan tükrében. Mentálhigiénés Kultúra I. ,  Semmelweis Egyetem – TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2000

Pszichopatológia

Riemann, F. : A félelem alaptípusai. Semmelweis Egyetem – TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 1987

Életesemények lelki zavarai sorozat   (számos szerző alkotása). Semmelweis Egyetem – TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest

 

PSZICHODRÁMA VEZETŐI KÖTELEZŐ IRODALOM

2015. június

Blatner A., A pszichodráma alapjai. Könyvfejezet: A pszichodráma technikák felhasználási elvei 156-160 old., Animula, 1999.

Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és hatékony módszerekombinációs alkalmazásának hatékonysága. In: Percel, E., Szőnyi, G. (szerk.) „Kezdetben volt a találkozás…” 57-76. old., Budapest, MentálPort,  2009.

Gabbard, Glen O.: A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. (Klinikai interjú) 69-74.old., Lélekben Otthon Kiadó, 2008.

Goda Gy. A protagonista vezetése. In: Zseni A.(szerk.): Pszichodráma a gyakorlatban IV.: A ház tovább épül, 30-53.old., Animula, 2000.

Marlok Zs., Török G.: „Ennek nem szabadott volna megtörténnie…” Önstabilizáció a traumatizáltak önismereti munkájában. Pszichodráma Újság,  2014. 28-38. old.

Mävers I., Rapcsányi É.: A betegség mint metafora.  In: Zseni A.: A pszichodráma és korunk tükröződései, 275-290 old., Medicina 2007.

Moreno J.L., Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. (Könyvfejezet): Egy fiatalember pszichodrámája, (magyar ford. 261 – 281. o.). Stuttgart, Thieme Verlag. 1959.

Pap Zs.: Pszichodramatikus veszteség-feldolgozás. In: Zseni A.(szerk.): Pszichodráma a gyakorlatban II.: Megélni – túlélni, 80-89.old. Animula 2001.

Pintér G.: Hatótényezők és kompetenciák a pszichodrámában Pszichodráma újság, 2014, 12-27. old.

Sarkady K. – Nyáry P. : Spiritualitás a pszichodrámában. In: Zseni A.: A pszichodráma és korunk tükröződései, 255-273 old. , Medicina 2007.

Torma K.: A tele-jelenség és a szociális atomok jelentősége a pszichodrámában. In.: Zseni A.(szerk.): Pszichodráma a gyakorlatban III.: Téglánként a házat, 50-68. old. Animula 1998.

Vikár A. – Zseni A.: Pszichodráma (1.4. alfejezet): A pszichodráma gyakorlata. In:  Füredi J.-Németh A. (szerk.) : A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina 2015.

PSZICHODRÁMA PSZICHOTERAPEUTA KIEGÉSZÍTŐ KÖTELEZŐ IRODALOM

2015. június

(Pszichoterapeuták számára kiegészítés az előzőekben szereplő vezetői listához)

 Csáky-Pallavicini K.-Milák P.: Amikor a belső világ külsővé válik. Szempontok a személyiségzavarban szenvedő paciensek egyéni pszichodráma pszichoterápiájához. In:Ittzés G.(szerk): Cura mentis – Salus Populi. Mentálhygiéne a társadalom szolgálatában, 189-202.old. Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet,  2013.

Kökény V.: A pszichodrámacsoport és alkalmazásai. In, Szőnyi G. – Füredi J. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve 331-346 old. Medicina 2015.

Leutz, G.A.: Psychodrama (Könyvfejezet) : Pszichodráma a szerepteória szemszögéből . (magyar ford. 90-106. old.) . Springer, 1986

Moreno J. L.: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. (Könyvfejezet):  Egy álom pszichodrámája. (magyar ford. 331-355.o.)  Stuttgart, Thieme Verlag. 1959.

Ónody S.: A szülőkről való leválás segítése pszichodramatikus módszerrel betegcsoportban. In.: Zseni A. (szerk.): Lakjuk a házat, 8-21.old. Animula, 2000.

Pintér G.: A pszichodráma segítő ereje (14 terápiás pszichodráma játék tükrében. Rövid esetleírások). In.: Zseni A.(szerk.): A pszichodráma és korunk tükröződései, 166-175. old., Medicina 2007.

Tomcsányi, T. és mtsai: Spiritualität in der psychodramatischen Praxis .  Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 13:27-50. old.  (Spiritualitás a pszichoterápiás és pszichodramatikus praxisban. Kézirat magyar nyelven), 2014

Zeintlinger.E. K. A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. (Könyvfejezet): A pszichodramatikus pszichoterápia feltételei. 115-138.old.     2.kiadás,  2005.   (A 3. kiadás megjelenik 2015 szeptemberben),  Semmelweis Egyetem Mentálhigiéne Intézet – Párbeszéd Alapitvány 2005, 2015

Zseni A.: Pszichodráma a másságban, másság a pszichodrámában. Pszichodráma a klinikumban. In.: Perczel E.-Szőnyi G. (szerk.): Kezdetben volt a találkozás, 119-139.old., MentálPort, 2009.