Pszichodráma asszisztensi tételsor

A pszichodráma asszisztensi képzés hivatalos tételsora (letölthető itt):

 

  1. A pszichodráma terápia indikációs területei, jelentőségük. Pszichotikusok drámaterápiájának specifikumai. A gyerekdráma specifikumai.
  1. A pszichodráma ülés szakaszai, jelentőségük, a warming up néhány technikája.
  1. A szociometria rendszere (dramatikus és kérdőíves technikák) és a szociális atom mint elmélet és technika.
  1. A szerep Moreno rendszerében és a szerepkonzerv fogalma, a szerepfejlődés, a segéd én lényege és funkciói.
  1. Az ellenállás fogalma, megjelenése, és kezelésének lehetőségei a pszichodrámában.
  1. A realitástöbblet lényege és megvalósulási formái a pszichodrámában. A regressziós technikák szerepe a terápiás folyamatban.
  1. A szerepcsere lényege és funkciói, a belső hang, a duplázás, a hasonmás, a tükör és az interjú technikák lényege és alkalmazási szabályai.
  1. A sharing, a szerepvisszajelzés és az identifikációs visszajelzés lényege és alkalmazási szabályai.
  1. Az álom megjelenítése a pszichodrámában, a visszajelzés különbözőségei a protagonista, csoport- és álom- játéknál.
  1. Keretek és szabályok, a csoportdinamika kezelése a pszichoterápiás pszichodráma csoportban. Koterápiás vezetés, absztinencia és pszichodráma pszichoterapeuta transzparenciája.