Pszichodráma ajánlott irodalom

Pszichodráma ajánlott irodalom (letölthető)

Pszichodráma és kapcsolódó témakörök (2016. június)

Ajkay K. – Szakács, F.: Kognitív diszpozíciók hatása a pszichodráma játékban. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 40. 3-13, 1983.
Ajkay K., Bagdy E., Pál M.: Sajátosságok a Pszichoterápiás hétvégek pszichodráma csoportjaiban. In: Magyar Pszichológiai Szemle, 43., 449-459, 1986.
Ajkay K.: A bizalomtól a találkozásig. Összegyűjtött írások és előadások. Oriold Kiadó, 2016.
Ajkay K.: A pszichodráma módszer önismereti alkalmazása. In.: Önismereti csoportok. szerk: Rudas János. Animula, 2001.
Ajkay K.: Analitikus pszichodráma. In: Tündérhegyi Füzetek, Magyar Pszichiátriai Társaság, 1987.
Ajkay K.: Keretek, határok. In: Pszichodráma Újság, 13. 25-27. Magyar Pszichodráma Egyesület, 2000.
Albert Lőrincz E.: Csoportokkal való munka módszertani kérdései. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004.
Amar,N., Bayle, G., Salem,I.: Formation en psychodrame analytique. Paris, Dunod.1988.
Antons, K.: A csoportdinamika gyakorlata – Gyakorlati és technikák Synalorg Kft., 2006.
Bagdy E.: A pszichodráma. Magyar Pszichológiai Szemle, 38, 439-456, 1981. elektronikusan elérhető: http://real-j.mtak.hu/5292/1/MagyarPszichologiaiSzemle_38.pdf (457. oldaltól)
Bagdy E., Erdélyi Ildikó: Önismereti célú pszichodráma csoportok játékdinamikájának aktometriai elemzése. In: Pszichoterápia.1993.3. 151-160.
Balázs I. – Takács P.: A Moreno-i pszichodrámáról. Lege Artis Medicinae, 394-398, 1993.
Bálint, M.: A borzongások és regressziók világa. Animula Kiadó, 1997.
Bálint, M.: Az őstörés. A regresszió terápiás vonatkozásai. Animula Kiadó, 2012.
Bánfalvi, A. (1998): A szabadság arcai a pszichoanalízisben. Osiris Kiadó, 1998.
Beszélő Tükör. (A pszichodráma magyarországi története) In: Pszichodráma Újság. 12. 34-91. 1999.
Bettelheim, B.: Az elég jó szülő. Gondolat, Budapest 1994.
Blatner, A.: A pszichodráma alapjai. Történet, elmélet, gyakorlat. Sorozat a csoportról 5.Animula. Budapest 2004.
Blatner,A. Acting-in. Practical Application of Psychodramatic Methods. Springer Publishing Company, 1996.
Borgos A., Erős F. (szerk.): Mérei élet-mű. Budapest, UMK, 2006.
Bosselmann, R., Lüffe-Leonhardt, Gellert:Variationen des Psychodramas, Ein Praxisbuch Kiadó: Limmer Verlag, Kiel, 1993.
Buber, M. (1999): Én és Te. Európa Kiadó, 1991.
Buda B.: Akció – katarzis – empátia – encounter. In: Komlósi, P. (szerk.) Pszichodráma. 69-93. (Pszichológiai műhely sorozat 5.) Akadémiai Kiadó. Budapest 1986.
Csíkszentmihályi M.: Flow. Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó, 2015.
Csúsz K.: Csoportlélektan (Családsegítés, mentálhygiéné módszertani füzetek II. ) HÍD Családsegítő Központ 1990.
Debreczeny K. I. – Tóth M: Életesemények a pásztori lélektan és filozófia tükrében. Semmelweis Egyetem – TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest. 2005.
Dobos, E.: A pszichodráma módszere pszichotikusok kezelésében. In: Komlósi, P. (szerk.) Pszichodráma. 161-179. (Pszichológiai műhely sorozat 5.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1986.
Eco, U.: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, 1996.
Erdélyi I.: A lélek színgháza. A pszichodráma és az önismeret útjai. Károli Gáspár Református Egyetem és L’Harmattan Kiadó, Budapest. 2015.
Erdélyi I.: Tér és tükör. Mindennapi kísértéseink. Szocial-pszichoanalitikai tanulmányok. Flaccus Kiadó, Budapest. 2004.
Erdélyi I.: Mágikus és hétköznapi valóság. Tanulmányok a pszichoanalízis és pszichodráma témaköreiből. Lélekben Otthon Könyvek. Oriold és Tsai Bp. 2010
Erdélyi I.: A „tükör” szerepe a pszichodrámában. Pszichoterápia 7, 2. 95-104. 2001
Erdélyi I.: A csoportközpontú pszichodráma és a hatékony alkalmazásai. In: Perczel, E., Szőnyi, G.(szerk.) „Kezdetben volt a találkozás…” Budapest, Pszichodráma Újság különkiadása, 2009.
Erdélyi I.: A fantázia kezelése pszichodráma csoportokban különös tekintettel egy páciens csoportra. Pszichoterápia 5, 348-354. 2002.
Erdélyi I.: A kapcsolati tudás a protagonista és a rendező interakcióin keresztül pszichodráma csoportban. Psychiatria Hungarica, XX, 2005/2, 95-111. 2005.
Erdélyi I.: Közös Rorschach Vizsgálat pszichodráma csoportokban. In: Párkapcsolatok dinamikája (Szerk. Bagdy,E.) 229-244. Animula. 2002.
Erdélyi I.: The role of the mirror in pd.training. In: Fontaine, P. (éd,): Psychodrama training 173-186. Leuven, 1999.
Erdélyi, I. Álomdrámák. in: (uő): Álomkönyv. Pszichoterápiás álommunka. 115-140.Budapest, Oriold és Tsai, 2013.
Erlacher-Farkas B. – Jorda C.: Monodráma. Akadémia Kiadó 2011.
Figusch Z. (szerk.): Szambadráma – a brazil pszichodráma. Sorozat a csoportról – 6. Animula, 2008.
Fontaine, P.: Psychodrama-Traning. A european view. FEPTO publications, 1999. (Magyar szerzői: Erdélyi, Ildikó: The role of the mirror of psychodrama training, pp.173-186., Pintér, G.: Psychodrama training – a way to become a psychotherapist in Hungary, pp. 61-66.
Fox, J.:The essential Moreno,Writtings on Psychodrama, Group Method, and Spontaneity by J.L.Moreno,M.D. Kiadó: Springer Publishing company, New York, 1987
Füredi J. – Németh A. szerk.: A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina, 2015.
Gabbard, G.O. A pszichodinamikus pszichiátria tankönyve. Oriold és társai 2008.
Geisler, F.: Moreno és a zsidóság. Pszichodráma és vallás. [1996] Krónikás Bt. Biatorbágy. 1999.
Martin, G. M.: Bibliodráma. Gyakorlat és elmélet Az Egyházfórum és a Magyar Bibliodráma Egyesület közös kiadása, 2003.
Hamilton, N. G.: Tárgykapcsolat-elmélet a gyakorlatban. Animula Kiadó. 1996.
Harmatta J., Sarkady K.: Pszichodráma. In: Pintér G. /szerk./: A pszichoterápia fejlődési tendenciái a XX. század végén. Psychiatria Hungarica tematikus szám, No.3, 1993.
Holmes, P., The inner-world outside. Object relation theory and psychodrama. London, N.Y.Routlegde,1992.
Kellermann, P. F.: Az ellenállás a pszichodrámában. Tündérhegyi füzetek. (Kézirat.)
Kellermann, P. F.: Ellenállás a pszichodrámában Resistance in psychodrama. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry.
Kellermann, P. F.: The teaching of psychodrama theory. In: P.Fontaine, (Ed.), The Training of Psychodramatists. Leuven, Belgium: FEPTO Publications. 117-124. ol. 1999.
Kellermann, P.F.: A pszichodramatista mint rendező. In: Pszichodráma Újság. 12. Beszélő Tükör. 57-61. 1999.
Kende B. H.: Gyermekpszichodráma. Osiris Kiadó 2003.
Kernberg, O. F.: A csoportvezetői beavatkozások fontossági sorrendjének rendszerszemléletű megközelítése. In: Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csakit és Csoport-pszichoterápiás Egyesület kiadványa. (Oktatási célra. Én. 224-263.)
Kernberg, Otto F.: .Határeseti állapotok és patológiás narcizmus. Animula Kiadó, 2011.
Kiss Gy. Á.: Beszélgetés Mävers Ildikóval. Pszichodráma No2., 6-13, 1992.
Kiss Gy. Á.: Találkozás Teszáry Judithtal. Pszichodráma No2., 20-27, 1992.
Komlósi P. (szerk.): Pszichodráma. Akadémia Kiadó. Budapest. 1986.
Komlósi P.: A pszichodráma hatásmechanizmusa. Magyar Pszichológiai Szemle, 38, 468-480, 198. elektronikusan elérhető: http://real-j.mtak.hu/5292/1/MagyarPszichologiaiSzemle_38.pdf (468. oldaltól)
Kökény, V. – Fedor, B. – Vikár, A.: Acting outból játék. Pszichodráma Újság, 18. 53-61. 2004.
Kökény, V. (2004): Kint és bent –, mint a pszichoterápia egyik alaptémája. Viszontválasz Kende Hannának. Pszichodráma Újság 17. 2004.
Krall, H., Fürst, J., Fontaine, P (eds.) :Supervision in psychodrama, Wiesbaden, Springer, 2013.(Magyar szerzői: Erdélyi, Ildikó: Psychodrama and psychodynamic contribution to supervision, pp.185-192., Teszáry, Judith: Supervision – a triangle of drama in transition, 129-138. FEPTO publikáció 2013.
Krüger, R.T.: Warum es wichtig ist, spielen zu lernen. In: Ittzés G.(szerk): Cura mentis – Salus Populi. SE Mentálhigiéné Intézet 2013.
Krüger, R.T.: Störungspezifische Psychodramatherapie. Ein Lehrbuch. Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen. 2015.
Leutz, G. Psychodrama. Theorie und Praxis. Springer Verlag. Berlin – Heidelberg – New York. (1974) (A pszichodráma felépítése és menete): (ford.: Bereczky Tamás). Kézirat
Lewin,K., Csoportdinamika. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1975.
Marineau, R.F. : Jacob Levy Moreno 1889-1974 Father of psychodrama, soziometrie, and group Psychotherapie. 1992.
Mérei F. – Binét Á. (1970): Gyermeklélektan. 1970. vagy Medicina Könyvkiadó, 2006.
Mérei F.: A pszichodráma jelenségvilága. In: Komlósi, P. (szerk.) Pszichodráma. (Pszichológiai műhely sorozat 5.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1986.
Mérei F.: Csoportdinamika és kettős vezetés In: Mérei – Szakács: A klinikai pszichológia gyakorlata. 122-128. o. Medicina, 1974.
Mérei, F. – Ajkay, K. – Dobos, E. – Erdélyi, I.( 1987): A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987
Mérei, F.: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből Akadémiai Kiadó. Budapest. 1989.
Mérei, F. A pár és a csoport. Csoportdinamikai kísérlet gyermekeken. In: Társ és csoport. 45-50. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
Tomcsányi T., Kónya O., Fodor L.: Moreno és követői szerepelmélete és a pszichodráma alkalmazása segítő foglalkozásúak körében Psychiatria Hungarica, 5., 301-314., 1990
Moreno J.L.: Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. (Protokolle: 113-317). Stuttgart, Thieme Verlag. 1959.
Moreno, J. L.: Das Stegreiftheater ,Beacon House,Beacon, N.Y.1970. (Első kiadó Gustav Kiepenheuer Verlag, Potsdam 1923)
Moreno, J. L.: Gruppenpsychotherapie und Psyhodrama,Kiadó:Georg Thieme Verlag Stuttgart,1973.
Moreno, J.: Impromtu Man: J.L. Moreno and the Origins of Psychodrama, Encounter Culture, and the Social Network. 2014.
Moreno, Z. T.  – Blomkvist, L. D. – Rützel, T.: „Pszichodráma – az élet duplája” Beszélgetések Zerka Morenóval. Animula. Budapest 2004.
Moreno,J.L.Psychodrama. Pszichiátriai Klinika – (kőnyomatos)
Nyáry-Sarkady (szerk): Bibliodráma. Harmat Kiadói Alapítvány. 2008.
Ónody S.: A morenoi pszichodráma. In: Személyiségfejlesztés III. Irányzatok, csoportmódszerek. A Közművelődés Háza, Tatabánya 1990.
Parádi J., Kiss Gy.Á.: Beszélgetés Jonathan Fox-szal Pszichodráma, no.4, 2-25, 1994.
Pável M. – Ónody S. – Vikár Gy. (2002): Életesemények lelki zavarai. Párbeszéd (Dialógus Alapítvány) Budapest. 2002.
Perczel, E., Szőnyi, G.(szerk.) „Kezdetben volt a találkozás…” A  20 éves Magyar Pszichodráma Egyesület ünnepi tanulmánykötete. Budapest,  MentalPort Kft., 2009.
Petzold, H. (Hrsg) Dramatische Therapie, neue Wege der Behandlung durch Psychodrama, Rollenspiel, Therapeutisches Theater. Stuttgard: Hippokrates. 1982.
Pintér G.: Moreno Gyűjtemény a Harvard Egyetemen. Pszichodáma Újság, Ünnepi Kiadás: 1. 37-43. 1999.
Pintér G.: A pszichodráma világa. Pszichoterápia, No.2., 1995.
Pintér G.: Interjú Zerka Morenoval. Pszichodráma, No.4., 6-14.,1994.
Pintér, G. – Gaál, R.: Tréningcsoportok. Tudástár trénereknek. Ótemplomi Evangelikus Egyházközség, Szarvas, 2011. (letölthető: www.morenocentrum.hu)
Pszichodráma a gyakorlatban /Szerk. Zseni,A./ Bp.Animula, 2002.
Pszichodráma és Családdinamika (1994) szerk: Zichy László. Családpolitikai Füzetek. Nemzetközi Családév Titkársága. 1994.
PSZICHODRÁMA ÚJSÁG: összes száma (1989-2015)
Ratkóczi Éva: Életesemények Lelki zavarai II. Személyiségzavarok.  Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány. 2003.
Riemann, F.: A félelem alaptípusai. Művelődési Minisztérium-Magyar Pszichiátriai Táraságs. Budapest. 1987.
Robinson, B.: Psychodrame et psychanalyse.. Paris/Bruxelles. De Boeck. 1998.
Rudas, J. [1990] több kiadás: Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok.
Sarkady, K.: Gyászolók pszichodramatikus pszichoterápiája. In: Piling J. (szerk.): Gyász. Medicina Kiadó, Budapest. 2003.
Schützenberger, A. A.:  Précis de psychodrame. Paris. Éd,Univ.1970.
Stangier, Klaus-W.: Itt és most. Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában. Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003.
Stern, D.: A csecsemő személyközi világa. 1985 vagy Animula Kiadó 2002.
Stern, D.: A jelen pillanat. (2000) Animula Kiadó (2004) 2010:
Szőnyi G., Tomcsányi T.: Group therapy in Hungary and in other countries of Eastern Europe. In.: Kaplan,H.-Sadock,B.: Comprehensive Group Psychotherapy, 2nd ed. William and Wilkins, 1983
Szőnyi G., Tomcsányi T.: Magyar csoportpszichoterápiás irodalom. Pszichológia, 4.,613-638, 1984.
Szőnyi, G. (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina Kiadó 2015.
Szőnyi, G. Csoportok és csoportozók. A lélektani munkára építő csoportok vezetése. Medicina Könyvkiadó 2005.
Tomcsányi T.: A dramatikus terápiák Hiliaron Petzold professzor nyomán. Magyar Pszichológiai Szemle, 38, 457-467, 1981. elektronikusan elérhető: http://real-j.mtak.hu/5292/1/MagyarPszichologiaiSzemle_38.pdf (475. oldaltól)
Tomcsányi T.: Aktriport. Emlékeim a túlpartról: három évtized pszichodráma. PSZICHODRÁMA 10. 11-22. 1999.
Tomcsányi T.: Egy önismereti csoport konfliktusmegoldása. Magyar Pszichológiai Szemle,35., 264-273, 1978.
Tomcsányi T.: Valamit megvalósítani, mindig, PSZICHODRÁMA különkiadás: pp. 20-25. 2005.
Tomcsányi, Kónya O., Fodor L.: Moreno és követői szerepelmélete és a pszichodráma alkalmazása segítő foglalkozásúak körében Psychiatria Hungarica, 5., 301-314., 1990.
Tomcsányi, T., Sallay, V., Szabó, T. Edit, A. Kiri, Csáky-Pallavicini, K., Horváth-Szabó, K., Martos, T.: Spiritualität in der psychodramatischen Praxis, Eine qualitative Analyse der Erfahrungen ungarischer PsychotherapeutInnen, Megjelenés 2014 tavasz: Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie
Török Sz.: Antiszerepjáték az önismereti pszichodrámában. Cura Mentis – Salus Populi. Mentálhygiéne a társadalom szolgálatában, 205 – 221.o. Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Budapest. 2013.
Váradi, M. – Parádi, J. – Kiss, Gy. Á.: Beszélgetés René F. Marineauval. Pszichodráma, No. 5., 26-29, 1994.
Vikár A. – Vikár Gy. – Székács E. (szerk.) Dinamikus gyermekpszichiátria. 15-70, 152-191, 353-407 Medicina Kiadó. 2014.
Vikár A.- Sáfrán Zs. (szerk.): A pszichodráma csoport. Sorozat a csoportról.3. Animula 1999.
Vikár A,: A pszichodráma In: Szőnyi G., Füredi J. (szerk): A pszichoterápia tankönyve, 392-406. o. Medicina Könyvkiadó, 2000.
Vikár, A.: Pszichodráma – a komoly játék. Egyéni folyamatok a csoportban – csoport folyamatok  Medicina, Budapest. 2007, 2014.
Vikár Gy. (1980/99): Az ifjúkor válságai. Gondolat, 1980. Animula, 1999.
Viorst, J.: Szükséges veszteségeink. Háttér Kiadó, 2002.
Wiener, R. – Adderley,D. – Kirk, K.: Sociodrama in a changing world 2014.
Williams, A.: Forbidden Agendas Strategic Action in Groups.  Kiadó: Tavistock/Routledge London and New York, 1991
Winnicott, D. W.: A kapcsolatban bontakozó lelek. Új Mandátum, 2004.
Winnicott, D. W.: Játszás és valóság. Animula, 1999.
Winnicott, D. W.: Kisgyermek, család, külvilág. Animula, 2000.
Yablonsky, L. :Psychodrama –  Die Lösung emotionale Probleme durch das Rollenspiel Kiadó 1992.
Yalom, Irvin D.: A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata. 2001.
Zánkay, A.: Interjú Max Claytonnal és Chris Hoskinggal. Pszichodráma, No. 5., 8-11, 1994.
Zeintlinger, Karoline Erika: A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. Párbeszéd (Dialógus) Kiadó. 2005.
Zseni A. (szerk)  A pszichodráma és korunk tükröződései. Medicina, Budapest. 2007.
Zseni A: (szerk.): Pszichodráma a gyakorlatban: (6 kötet): I.  Játékban felnőni, II. Megélni – túlélni, III. Téglánként a házat, IV. A ház tovább épül, V. Lakjuk a házat, VI. Ligetünk. Animula Kiadó, 1996-2005.