Nemzetközi kapcsolataink

 

 

A Csoportpszichoterápia Nemzetközi Társasága

Moreno 1954-ben kezdeményezője és egyik alapítója volt az „International Association of Group Psychotherapy” társaságnak (IAGP), mivel fontosnak tartotta, hogy a pszichodráma központi helyet kapjon a csoportpszichoterápia egészében, tudományos és  szervezeti szempontból egyaránt. Ennek a törekvésnek megfelelően az IAGP minden csoportpszichoterápiás irányzat otthona lett. Nemzetközi konferenciák sorozata indult el Amerikában és Európában.

Az IAGP ma is él és egyesíti a csoportpszichoterápia nemzetközi erőit, immár az összes földrészről.  Egyesületünk (MPE)  1994-ben lépett be tagjai közé. Három évente rendezett világkonferenciái a legjelentősebb nemzetközi eseménynek számítanak. Az IAGP vezetőségben Moreno óta folyamatosan számos jól ismert pszichodráma szakember is dolgozik. Előző elnökei között volt az általunk is jól ismert Gretel Leutz (Überlingen), Roberto de Innocencio (Santander) és Jörg Burmeister (Granada).

Az aktívan működő szekciók :  Pszichodráma, Csoportanalízis,  Szervezeti konzultáció, Családterápia, Transzkulturális ügyek. 

FEPTO  –  az Európai Pszichodráma Kiképző Intézetek Szövetsége

A pszichodráma európai elterjedtsége, a találkozás igénye, a szakmai egyeztetés és koordináció szükségessége érlelte meg egy, az IAGP-nél szűkebb szakmai közösség létrehozását, amelyben demokratikus elvek alapján az európai pszichodráma képviselete valósulhat meg. Konkrétan az 1992-es montreali kongresszus egyik összejövetelén döntöttünk a szorosabb és formalizált együttműködésről. A következő évben meg is valósult az álom: 1993 őszén a Stockholmban megrendezett többnapos munkaértekezleten létrehoztuk az European Study and Coordination of Psychodrama Education-t ( A Pszichodráma Oktatás Európai Tanulmányozása és Koordinációja, ESCOPE ). Az egyre bővülő munkacsoport, melyet Zerka Moreno is támogatott, 1996-ban alakította meg hivatalosan, belgiumi cégbejegyzéssel a szövetséget, melynek teljes neve: „Federation of European Psychodrama Training Organisations” lett.

Alapítás Stockholmban, 1993.

A FEPTO célja a pszichodráma képzések európai koordinációja, támogatása, a különböző tréning modellek egymás mellé állítása, összehasonlító elemzése, közös elemek keresése és meghatározása a nemzeti sajátosságok, értékek érintetlenül hagyása mellett, a szakemberek eszmecseréjének, együttműködésének elősegítése, minimál standardok kidolgozása, etikai kódex megalkotása, a kutatás fejlesztése és közös kutatások megvalósítása.

Kiscsoportos munka

A FEPTO-t húsz országból mintegy harmincan magánszemélyként hoztuk létre hivatalosan mint egyéni alapító tagok: a belga törvény szerint csak így kerülhetett bejegyzésre. De rajtuk kívül nincsenek egyéni tagok, hiszen a cél a szervezetek szövetségének létrehozása volt. Így az alapítók a kezdetekkor beléptették képviselt intézeteiket. Ez történt egyesületünkkel is Pintér Gábor által, aki akkor éppen az MPE elnöke volt. Az alapítók között volt két kiváló kiképző tagtársunk, Teszáry Judith és Mävers Ildikó is, más intézetek képviseletében. A következő évektől sok új kiképző intézet csatlakozott.  Jelenleg (2021) már 83 egyesület, intézet tagja a FEPTO-nak, 27 országból. A tagság minőséget jelent és megbecsült értéket képez. A Magyar Pszichodráma Egyesület tehát a szervezés kezdeteitől képviselteti magát és egyik meghatározó tagja a szövetségnek.

1993 óta kivétel nélkül minden évben egy 5 napos találkozó szervezésére került sor valamely európai városban. A „FEPTO Meeting”-ek során közgyűlés, bizottsági munka, nagycsoport-kiscsoportok-nagycsoport szerkezetű dramatikus munka, eszmecsere, konkrét, pszichodráma képzéshez kapcsolódó témák (pl. értékek, gyökerek, szupervízió stb.) feldolgozása történik, sok megjelenítéssel, olykor sajátélménnyel, szupervízióval. Nagyon sokat tanultunk egymástól. Az eddigi 27 találkozó alapján elmondhatjuk, hogy a FEPTO összejövetelek szakmai szempontból igényesek, hangulatunkban családiasak. A résztvevők a FEPTO jellegéből adódóan közel állandóak, a szövetség kiképző jellegéből adódóan mind senior / vezető kiképzők, általában az elnökök vagy a tanulmányi bizottságok vezetői (intézetenként maximum 1, illetve 2 fő képviselő vehet részt). Az időközben így mintegy 120 fősre növekedett képviseleti csoport munkamódja ma már eltér a kezdetekben megszokottól. A találkozóhoz 15 éve térben és időben is kapcsolódik a „FEPTO konferencia”, ahol a részvételi lehetőség az éves meetinggel ellentétben teljesen nyitott bármely tagegyesület bármely tagja számára, a képzésbe járókat is beleértve. Az európai színpad itt is vár mindenkit, akár előadói, workshop vezetői, akár résztvevői szerepben.

2000-ben Budapesten szerveztük Vikár Andrással az ötnapos találkozót, melyen közel húsz országból negyvenhárman vettek részt, s melynek témája a képzés és a megjelenő értékek voltak.  Külföldi kollegáink a találkozó két extra programját tartották a legérdekesebbnek: a dunai sétahajón tartott pszichodráma csoportokat és a találkozó alkalmából megrendezett Mérei Emlékkiállítást a Lipóton. Mindkettő lehetőséget adott a magyar dramatikusok széles körével való találkozásra is.

Munka közben

Egyesületünk állandó FEPTO képviselője 25 éven keresztül Pintér Gábor volt, aki e mellett öt ciklusban vállalt feladatokat a FEPTO vezetőségében illetve tanulmányi, tagfelvételi és kutatási bizottságaiban. Ugyanakkor kiemeljük Teszáry Judith MPE tagtársunk tevékenységét, aki a megszületéstől kezdve egyik motorja a szövetségnek, három vezetőségi cikluson át látta el kiváló minőségben az elnöki szerepkört, egyéb fontos feladatok mellett. Ma titkári funkcióban van, de e mellett még az Etikai és Nemzetközi Ügyek bizottságát is vezeti. Az MPE állandó képviseletét pedig 2017 óta elnökünk, Baják Gábor látja el.

 

Mintegy 10 év együttműködés során kidolgoztuk a FEPTO pszichodráma képzésre vonatkozó minimál standardja, amely óraszámában (880) éppen azonos a Magyar Pszichodráma Egyesületével, szerkezetében is hasonló ahhoz. Mindez nem csak véletlen.  Jól kimunkált és már 1993-ban angol nyelven közreadott tanulmányi rendünk több ponton hasznos modellként is szolgált, természetesen más országokéval együtt.

 

A FEPTO képzési minimál standardja.

A teljes pszichodráma képzés formai elemei (minimálisan):

200 óra            sajátélményű csoport

120 óra            elmélet és technika

200 óra            vezetési tréning tanuló csoportban

80 óra            szupervízió

120 óra            szabadon válaszható sáv (pl.workshopok)

160 óra            saját csoport vezetése szupervízió mellett

(880 óra       összesen)

 

A képzés legfontosabb minőségi jellemzői (minimálisan kötelező):

Alapfeltétel a felsőfokú (egyetemi, főiskolai) diploma megszerzése

A belépés előtt szükséges az egyéni interjú és a felvételi szeminárium

A képzés nem lehet rövidebb 4 évnél

A saját csoport vezetési ideje minimálisan 1 év

A hiányzás nem haladhatja meg (évente!)  a 10%-ot

A vizsga a lezáráskor gyakorlati és elméleti részekből áll

Független, külső vizsgáztató bevonása szükséges

A záró minősítés a személyiségre is ki kell, hogy terjedjen

A képzés nem feltétlenül tagozódik 2 részre (asszisztensi és felsőfok)

Ajánlás: monodráma sajátélmény és vezetés is legyen a képzésben

 

A FEPTO-hoz való csatlakozás rendje is kimunkálásra került. A tagfelvételi rendszer egész konkrétan megadja, milyen pszichodráma szervezet, milyen feltételekkel, hogyan csatlakozhat. A minimál standard megléte mára a kezdeti ajánlásból kötelezővé vált. Az azt el nem érő intézetek megfelelő időt és segítséget kapnak az alkalmazkodáshoz. Sok más kritérium teljesülésére és többlépcsős személyes bemutatkozásra is szükség van. Kezdetben évente 6-8 új egyesület jelentkezett, amely részben a FEPTO megérdemelten kialakult presztízsének köszönhető.

Tisztségek átadása

Számos nemzetközi workshop, projekt, tapasztalatcsere valósult meg, nemcsak a szűkebb értelemben vett pszichodrámában.  Pierre Fontaine (1999) szerkesztésében egy értékes FEPTO- kötet is megjelent, melyben több, mint 30 (köztük 3 magyar) szerző tanulmánya szerepel az európai pszichodráma képzés különféle kérdéseiről. Izgalmas, új téma a nemzetközi konfliktuskezelő és békemunkacsoport program. A szociodráma és a monodráma is állandó központi téma. A kutatási munkacsoport Budapesten tartotta egyik fontos találkozóját, a második „budapesti találkozó” online formában 2021. márciusában volt.

FEPTO születésnapi torta – a logó, körben az alapítók neveivel

A FEPTO több éves munkával elkészítette a Pszichodráma Etikai Kódexet is.   Az EAP-hez (European Association of Psychotherapy, Európai Pszichoterápiás Szövetség) való csatlakozás előkészítésében is több év munka fekszik. Az EAP az EU illetékes bizottságának hivatalos tanácsadó fóruma pszichoterápiás ügyekben. Benne a pszichodráma pszichoterápiát most már hivatalosan a FEPTO képviseli.  A Magyar Pszichodráma Egyesület ennek a rendszernek is része, de tag a Pszichoterápiás Tanácson keresztül is, s Európai Pszichoterápiás Képzőhely rangjára emelkedett.  Időközben több nemzetközi intervíziós csoport is alakult, melyek fix tagságúak, folyamatosak és évente legalább kétszer 3-4 napot találkoznak változó városokban. Ezek közül Teszáry Judithtal a „TIP Groupban” (Transcultural Intervision of Psychodrama) tizenegy éve dolgozunk együtt 16 kiképző kollegával, összesen 14 országból. Budapesten is „jártunk” már.  Újabb csoportok megalkotására is van lehetőség.

FEPTO-körtánc

A FEPTO honlapján részletesebben tájékozódhatunk a szövetség munkájának eredményeiről és összes friss híréről is: www.fepto.com

(Dr.Pintér Gábor)

 

Feltöltés alatt…