MONODRÁMA KIKÉPZŐ PROGRAM

II. csoport, 2021 őszétől (a pandémia függvényében)

A MPE keretében meghirdetésre kerül a 2. „pilot” monodráma képzés, amiért sikeres teljesítés esetén tanúsítvány jár.

A pilot képzési csoportok tapasztalatai alapján alakul ki a végleges Monodráma képzési rend, mely a teljes MPE Képzési Rendbe illeszkedve kibővíti az eddig csak csoportos képződési lehetőségeket.

A képzés célja: Pszichodramatisták számára egyéni pszichoterápiás vagy tanácsadói pszichodráma képzés a kompetenciahatárok betartása mellett. Ennek alapján két „szakirányon – pszichoterapeuta és segítő” halad a képzés, részben közös, részben párhuzamos tartalmakkal.

A képzési bemeneti feltételei: (1) pszichodráma vezetői vagy pszichodráma pszichoterapeuta végzettség, (2) egyéni segítői kompetenciát igazoló alap BA – vagy szakirányú végzettség, és (3) legalább egy év gyakorlati egyéni terápiás, ill. segítői tevékenység. A jelentkezőnek mindezt a jelentkezéskor igazolnia kell.

További feltétel: a képzés lezárásának feltétele, a képzési időn felül, 90 óra egyéni terápiás, monodramatikus saját élmény megszerzése, nem a saját kiképzőknél. (Egy akkreditált pszichoterápiás módszerben korábban megszerzett és igazolt egyéni saját élmény 90 órában beszámítható a képzésbe. Ebben az esetben csak 30 óra kiegészítő monodramatikus saját élmény megszerzése szükséges, mely a képzés része.)

A képzési idő: 180 óra, tanuló csoportban, egymásra épülő 6 modulban. A modulok tartalmát lásd a teljes anyagban az Egyesület honlapján. A tanácsadói és pszichoterápiás ág moduljai részben átfedik egymást.

A képzési időpontok: a csoport 2021. őszétől indul, havi egy keddi napon 9.30-18.00 óráig Budapesten.

A csoport vezetői részt vettek a képzési rend kidolgozásában:

  • Dr. Marlok Zsuzsa egyetemi docens, kiképző pszichodráma vezető, szupervízor, mentálhigiénés szakember zsmarlok@gmail.com20/ 6663 184
  • Dr. Perczel Erika pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos, pszichodráma pszichoterapeuta perczel@percy.hu
  • Dr. Török Gábor Pál egyetemi adjunktus, pszichodráma vezető, lelkigondozó torok.gabor.pal@gmail.com

 

Érdeklődni és jelentkezni lehet (a teljes ideiglenes képzési rend elolvasása után) telefonon, vagy bármelyik képzőnél emailen.

Az alapfeltételeknek megfelelő jelentkezők első interjún vesznek részt előre egyeztetett időpontban.