Monodráma

Tisztségek:

Vezetőség:

B. Bartus Zsuzsanna,

Beleznai Györgyi,

Lukács Rita,

Perczel Erika

A szekció működtetésében és szervezésében velük szervesen együttműködik:

Sáfrán Zsófia,

Ternován Szilvia

 

egyéb tisztségek:

honlap felelős: Beleznai Györgyi

hírlevél felelős: Perczel Erika

szakmai estek: Perczel Erika, Sáfrán Zsófia

publikációs almunkacsoport: Sáfrán Zsófia

esetmegbeszélő csoport: B. Bartus Zsuzsa, Beleznai Györgyi, Fritzsche Mona

képzési almunkacsoport: Perczel Erika

monodráma grémium: Csúsz Klára, Marlok Zsuzsa, Ónody Sarolta, Pintér Gábor, Tomcsányi Teodóra

monodráma képzés kidolgózói team további tagjai: Csáky-Pallavicini Krisztina, Perczel Erika, Sáfrán Zsófia, Török Gábor

elérhetőség: monoteamofficial@gmail.com

A Monodráma Szekció (Monodráma Munkacsoportként) 2012-ben a Válság és megújulás kongresszust követő közgyűlésen alakult Sáfrán Zsófia kezdeményezésére. Megalakuló gyűlése az Egyesület székhelyén 2015 szeptember 29-én volt B. Bartus Zsuzsanna, Beleznai Györgyi, Perczel Erika és Sáfrán Zsófia szervezésében, további 25 egyesületi tag részvételével.  A szekció ettől kezdve vált aktívvá és legitimmé, ezt követően jelent meg beszámolókkal a közgyűléseken is.

Az első nyílt alkalom célja az igények megfogalmazása és a közös munka meghatározása lett. Célul tűztük ki, hogy a szekció a szakmai közösséggel együtt növelje a pszichodráma egyéni munkában való elterjedését, emelje annak szakmai színvonalát. Feladata a tagok közötti információáramlás biztosítása, információs felület kialakítása. A szekció működését 4 tagú vezetőség (B. Bartus, Beleznai, Perczel, Sáfrán) szervezői munkája révén tartja fenn. A céljai megvalósítása érdekében 3 almunkacsoport alakult:

1.) Monodramatikus képzés, kiképzés szervezése, koordinálása – Perczel Erika

2.) Publikációs almunkacsoport – Sáfrán Zsófia

3.) Esetmegbeszélő almunkacsoport – B. Bartus Zsuzsanna, Beleznai Györgyi

 

A hazai monodráma képzés kialakítása céljából a képzési almunkacsoportból kivált a képzés kialakításáért felelős grémium (2015. november, Csúsz Klára, Marlok Zsuzsa, Ónody Sarolta, Pintér Gábor, Tomcsányi Teodóra) melynek feladata az MPE képzési rendjéhez igazodó monodráma képzés tartalmi és jogosultsági elemeinek kidolgozása a magyarországi mentálhigénés és klinikai ellátás törvényi szabályozásának megfelelően. További információ a grémium munkájáról és a hazai monodráma képzésről a Monodráma képzés, Grémium címszó alatt olvasható.

Az elmúlt évek munkája 2019-re szükségessé tette, hogy a monodráma szekció külső és belső kapcsolataiban egyértelmű, átlátható entitásként szerepeljen, körvonalazott feladatkört, hatáskört, felelősségi kört alakítson ki.

A vezetőségi tagságáról Sáfrán Zsófia lemondott, Lukács Ritát delegálta maga helyett.

A vezetőség feladata a szekció képviselete a Magyar Pszichodráma Egyesületen belül, és más külső szakmai területeken.

Az almunkacsoportok munkájának koordinálása, összefogása; jogi és etikai megfelelőség biztosítása. A monodráma szekció vezetősége demokratikus elveken működik, egységes véleményt fogalmaz meg és képvisel.

A szekció célja, hogy a szakmai közösséggel együtt növelje a pszichodráma egyéni munkában való elterjedését, emelje annak szakmai színvonalát. Feladatunknak tekintjük a tagok közötti információáramlás biztosítását, információs felület kialakítását: körlevekkel, honlap felállításával, workshopok, szakmai nyílt napok szervezésével, a monodráma képzés kidolgozásának serkentésével, illetve esetmegbeszélési lehetőség kialakításával.

A munkacsoport célja:

 • ismertséget és elismertséget szerezni a pszichodráma egyéni munkában való alkalmazásának,
 • biztosítani és emelni a monodráma szakmai színvonalát,
 • egységes szerkezetbe fogalmazni a monodráma módszertanát.

A Magyar Pszichodráma Egyesület Monodráma Munkacsoportja keretében született a hazai monodráma curriculum kidolgozásának elgondolása. Az ötletek kimunkálásában jónéhány szakember meghívást kapott és részt vett. A curriculum kidolgozó almunkacsoport 2015. november 16-án tartott ülésén megválasztotta az 5 tagú, monodrámában is kompetens kiképzőkből álló Monodráma Grémiumot Csúsz Klára, Marlok Zuzsa, Ónody Sarolta, Pintér Gábor, Tomcsányi Teodóra), amelynek kezébe adta a feladat felelősségét.  A Grémium négy monodrámával intenzíven foglalkozó szakemberrel kibővülve (Csáky-Pallavicini Krisztina, Perczel Erika, Sáfrán Zsófia, Török Gábor) dolgozta ki a képzés „pilot” curriculumát.

A csaknem három évig tartó munkában mind az eredeti hazai monodráma tudás és gyakorlat, mind Dr.Reinhard Krüger itthoni képzéseinek tapasztalata jelentős szerepet játszott. Mindehhez a Grémium külső pszichoterápiás szakértőket is felkért Harmatta János és Tringer László személyében. Az elkészült anyagot az MPE Tanulmányi Bizottsága jóváhagyta, az MPE Elnökével egyetértésben. A képzési blokkok tartalmát azóta sikerült részletesebben kimunkálni.

Az alábbi curriculum mint ideiglenes képzési rend adja a „pilot” képzési csoportok vezérfonalát. E csoport(ok) tapasztalatai alapján alakítjuk majd ki a végleges Monodráma képzési rendet, mely a teljes MPE Képzési Rendbe illeszkedik majd, kibővítve az eddig csak csoportos képződési lehetőségeket.

 A két felkért pszichoterápiás szakértő a munkánk végén az alábbi összefoglaló véleményt fogalmaztameg:
„Alapos, gondos munka. A képzés rendszere mindenben megfelel a hazai pszichoterápiás képzési standardoknak.”  (Prof. Dr. Tringer László)
„Én is alapos és felkészült munkának tartom. Azok a részei, amelyek a magyar pszichoterápiás standardot érintik, annek megfelelnek.” (Dr.Harmatta János)

Az aktuálisan induló csoportba itt lehet jelentkezni : Monodráma képzés II. (pilot)

A Magyar Pszichodráma Egyesület Monodráma Munkacsoportja keretében született a hazai monodráma curriculum kidolgozásának elgondolása. Az ötletek kimunkálásában jó néhány  szakember meghívást kapott és részt vett. A curriculum kidolgozó almunkacsoport  2015. november 16-án tartott ülésén megválasztotta az 5 tagú, monodrámában is kompetens kiképzőkből álló Monodráma Grémiumot, amelynek kezébe adta a feladat felelősségét.  A Grémium négy monodrámával intenzíven foglalkozó szakemberrel kibővülve  dolgozta ki a képzés „pilot” curriculumát.

A csaknem három évig tartó munkában mind az eredeti hazai monodráma tudás és gyakorlat, mind Dr.Reinhard Krüger itthoni képzéseinek tapasztalata jelentős  szerepet játszott. Mindehhez a Grémium külső pszichoterápiás szakértőket is felkért Harmatta János és Tringer László személyében. Az elkészült anyagot az MPE Tanulmányi Bizottsága jóváhagyta, az MPE Elnökével egyetértésben. A képzési blokkok tartalmát azóta sikerült részletesebben kimunkálni.

Az alábbi curriculum mint ideiglenes képzési rend adja a „pilot” képzési csoportok vezérfonalát. E  csoport(ok) tapasztalatai alapján alakítjuk majd ki a végleges Monodráma képzési rendet, mely a teljes MPE Képzési Rendbe illeszkedik majd, kibővítve az eddig csak csoportos képződési lehetőségeket.

A két felkért pszichoterápiás szakértő a munkánk végén az alábbi összefoglaló véleményt  foglamazta meg:
Alapos, gondos munka. A képzés rendszere mindenben megfelel a hazai pszichoterápiás képzési standardoknak.” (Prof.Dr.Tringer László)
„Én is alapos és felkészült munkának tartom. Azok a részei, amelyek a magyar pszichoterápiás standardot érintik, annek megfelelnek.” (Dr.Harmatta János)

 

A MPE Képzési Rendjére épülő ideiglenes monodráma képzési rend

 • Monodráma pszichoterapeuta, vezető és tanácsadó képzés

  2024-ben elindul a sikeres pilot csoport és a monodráma képzési rend életbelépése utáni első monodráma kiképző csoport! A képzés a Magyar Pszichodráma Egyesület keretében, a Képzési rend 9. fejezete szerint folyik (ld. pszichodrama.hu).

  A monodráma képzés ráépített képzésként működik, melynek során a pszichodráma vezetői vagy pszichodráma pszichoterapeutai végzettség egészül ki az egyéni helyzetre való alkalmazhatóság és az egyéni pszichoterápiás vagy egyéni tanácsadási folyamat szükséges kompetenciáival.

  A képzés vezetői:

  Pintér Gábor PhD. (kiképző pszichodráma pszichoterapeuta és szupervízor kiképző monodráma pszichoterapeuta és szupervízor) és

  dr.Kapás Katalin (mentálhigiénés szakember, jogász, pszichodráma vezető, monodráma tanácsadó)

  A kiképző csoport 2024 őszén, szeptember elején indul, havonta 1 teljes napon.

  A képzés időtartama összesen 180 óra (min. másfél év alatt).

  • 60 óra elmélet és az ezt tematikusan kísérő
  • 110 óra monodráma gyakorlat,
  • + vezetői gyakorlat kliensekkel,
  • ehhez kapcsolódóan min. 10 óra egyéni szupervízió,
  • + egyéni monodráma sajátélmény megszerzése (ez min. 20 óra).

  A pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező kolléga a monodráma képzés elvégzésével monodráma pszichoterapeuta címet nyerhet el. A klinikai szakpszichológusok a monodráma pszichoterápiás képzési ág sikeres elvégzése után monodráma vezetői tanúsítványt kapnak, melyet az alapvégzettségüknek megfelelő módon használhatnak. Más segítő foglalkozásúak (pszichológus, tanár, lelkész, mentálhigiénés szakember, szociális munkás stb.) a monodráma tanácsadó képzésre iratkozhatnak be, és monodráma tanácsadó tanúsítványt kapnak.

  Várjuk a felsőfokot végzett dramatikusok jelentkezését! A jelentkezés sorrendje is számít! A csoportba kerülés előtt mindenképpen szükséges egy egyéni első interjú.

  Regisztráció emailben: kapaskata18@gmail.com, rövid motivációs levéllel és alapadatokkal.

  Telefonon is nyugodtan kereshettek minket, minden kérdésre igyekszünk válaszolni.

  Tel.: 06 20 329 1012 (Gábor) 06 20 956 7967 (Kata)

 • Online monodráma Guideline
  A Monodráma Munkacsoport olyan általános és drámaspecifikus szempontokat állított össze, amelyeket érdemes átgondolni, amikor az online térben monodrámázunk. Ezeket a kérdéseket irányadóként fogalmaztuk meg, az elmúlt pár hónap karantén időszakának tapasztalatai alapján. Szívesen veszünk további szempont javaslatokat. Az OMG – Online Monodráma Guideline itt olvasható: OMG-Online Monodráma Guideline
 • A Monodráma Munkacsoport közleménye
  A Pszichodráma Egyesület Monodráma Munkacsoportjának vezetősége a végleges képzési Rend kialakulásáig biztosítani szeretné a szakma etikai és minőségbiztosítási szempontjait. Ezért kérjük, hogy az a segítő és terapeuta, aki hirdeti módszerei között a monodrámát, egyéni pszichodrámát tüntesse fel, hogy milyen szakmai programokon szerzett jártasságot.a Monodráma Munkacsoport Vezetősége
 • Monodráma képzés II. (pilot)

Feltöltés alatt…