Absztratkbeadás – 2023. július 30-ig

 

 

XVI. Országos Pszichodráma Kongresszus

2023. október 13-14.
Budapest, Magnet Ház (Andrássy út. 98.)

Elméleti műfajok

A. Egyéni formák

 • Előadás: Pszichodramatikus (mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát) a  tapasztalatot, kutatást vagy módszertani kérdést bemutató elméleti előadás. Az előadás lehet esetismertetés, amely egy csoportfolyamat vagy egy kiemelt pszichodráma játék szemléltető bemutatása, kutatási beszámoló, amely az elméleti vagy alkalmazott pszichológia, a pszichoterápiás módszerek vagy a csoport(terápiás) gondolkodás számára releváns témákat célzó kutatás ismertetése.  Időkeret: 30 perc az előadás, melyet 15 perces diszkusszió követ.

 

 • Dramatikus előadás: Kutatást, elméletet vagy esetvignettát bemutató elméleti, ugyanakkor dramatikusan szemléltetett előadás. Időkeret: 30 perc az előadás, melyet 15 perces diszkusszió követ.

 

B. Csoportos formák

 • Módszertani műhely: Egy elméleti, technikai, módszertani kérdés vagy probléma ismertetése, melyet az előadó gyakorlati tapasztalatokon keresztül is bemutat. A műhely hallgatósága lehetőséget kap az aktív részvételre, ugyanakkor a workshoppal ellentétben a módszertani műhely egy tapasztalt szakember egyéni módszertani bemutatásán alapszik. A bemutatott téma jellegétől függően meg lehet adni azon célcsoportokat, amelyek számára nyitott a műhely. A résztvevők száma korlátozható.
  Időkeret: 60 perc.

 

 • Szekció/munkacsoport-előadás: Egy szekció/munkacsoport tagjainak előadás-sorozata valamely őket különleges módon érintő elméleti vagy gyakorlati-technikai kérdésről, melyben az egyes előadások egymással szerves egységet alkotva mutatják be az adott témát. A workshoppal ellentétben a műfaj lényegileg verbális, tehát nem a téma résztvevőkkel közös feldolgozásán alapszik. Időkeret: 60 perc, amely tartalmaz
  40 perc előadást, és 20 perc megbeszélést.

 

 • Kerekasztal: A kerekasztal résztvevői gyakorlati vagy elméleti, klinikai vagy történeti kérdéseket elemeznek változatos szempontok alapján. A kerekasztal beszélgetésben 4-5 fő vesz részt. A felkért moderátor a résztvevőkkel egyeztetett koncepció mentén vezeti a kerekasztalt. A rendelkezésre álló idő: 60 perc

 

 • Módszertani sokszínűség: Egy elméleti, technikai, módszertani kérdés vagy probléma bemutatásai gyakorlott szakemberek, esetleg kiképzők bevonásával. A forma lényege, hogy egy moderátor vezetése mellett a bevont szakemberek gyakorlati szemléltetésen keresztül mutatják be a témával kapcsolatos eltérő szemléletüket. A résztvevők lehetőséget kapnak az aktív részvételre, ugyanakkor a kerekasztallal ellentétben a módszertani sokszínűség az eltérő munkamódok, szemléletek gyakorlati szemléltetésén alapszik. A bemutatásra kerülő téma jellegétől függően meg lehet adni azon célcsoportokat, amelyek számára nyitott a műhely. A résztvevők száma korlátozható. Időkeret: 120 perc.

Gyakorlati műfajok

 • Nagycsoport: A konferencia lehetőséget nyújt nagycsoport/plenáris program szervezésére is. Ez a műfaj hangsúlyozottan lehetőséget kíván adni szociodramatistáknak, hogy az egész közösséget érintő kérdés feldolgozására is javaslatot tehessenek. Időkeret: 60 vagy 120 perc.

 

 • Workshop: Pszichodramatikus tapasztalat, elméleti vagy technikai kérdés, gyakorlati probléma közös feldolgozása dramatikus eszközök segítségével. A workshop a résztvevők közös munkáján, azaz a jelenlévők aktív bekapcsolódásán alapszik. A résztvevők száma maximálható. Időkeret: 120 perc.1 Mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát

 

 • Önismereti pszichodráma bemutató: Ha szívesen bemutatnád a pszichodrámát és egyben szívesen bemutatkoznál pszichodráma csoportvezetőként a módszer iránt érdeklődőknek, akkor ez a te műfajod. 120 perc áll rendelkezésedre a résztvevők aktív részvételével zajló közös munkára.

 

 • Szupervízió: Várjuk azon kiképzők és szupervízorok jelentkezését, akik nyitottak szupervíziót tartani a konferencia résztvevőinek. A szupervízió lehet általános vagy témaspecifikus. Az absztraktban kérjük megadni, hogy milyen módszerrel fog történni a résztvevők által hozott, szupervideálandó tartalmak közös feldolgozása. A résztvevők száma maximálható. Időkeret: 120 perc.

Pszichodramatikus: a pszichodrámán kívül mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát.

Az absztraktokat ezen a linken lehet beadni:

“Ez nem a valóság, és nem is álom” – A pszichodráma igazsága. A Magyar Pszichodráma Egyesület XVI. Kongresszusa (google.com)

Az Absztraktbíráló Bizottság és a kongresszus szervezői várják előadók, workshoptartók jelentkezését 2023. július 31-ig.