Kongresszus 2023

XVI. Kongresszusunk címe:

“Ez nem a valóság, és nem is álom”
A pszichodráma igazsága

 

Ideje: 2023. október 13-14. (péntek 10 órától, szombat 22 óráig)
Helyszíne: Budapest, Magnet Ház (Andrássy út. 98.)

Várjuk jelentkezéseteket

 • workshopok
 • nagycsoportok
 • előadások
 • kerekasztalok

tartására!

Az előadások és workshopok absztraktjainak terjedelme legfeljebb 2000 karakter legyen. A tartalmi leíráson túl szerepeljen benne a workshop/előadás címe, a vezető(k) pszichodráma végzettsége, és a workshop maximális létszáma.
Az előző kongresszushoz hasonlóan kezdő vezetők – akár asszisztensek is – tarthatnak workshopot, mentorálás mellett. Mentorokat az egyesület legalább kiképző minősítésű tagjai közül választhattok. A kezdők workshopjai egy meghatározott idősávban szerepelnek majd a programban.

Szívesen fogadunk egyéni kezdeményezéseket, új ötleteket.

Az absztraktokat az mpekongresszus2023@gmail.com címre küldjétek.
Beadási határidő: május 31.

Megkönnyítitek a szervezők munkáját, ha előzetesen jelzitek az előadói szándékot ugyanerre a címre.

Üdvözlettel, a kongresszus ötletgazdái:
Szabó Gabi, Baják Gábor, Bettembuk Péter, Fedor Béla, Fehérváry Anikó

 

Elméleti műfajok

A. Egyéni formák

 • Előadás: Pszichodramatikus (mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát) a  tapasztalatot, kutatást vagy módszertani kérdést bemutató elméleti előadás. Az előadás lehet esetismertetés, amely egy csoportfolyamat vagy egy kiemelt pszichodráma játék szemléltető bemutatása, kutatási beszámoló, amely az elméleti vagy alkalmazott pszichológia, a pszichoterápiás módszerek vagy a csoport(terápiás) gondolkodás számára releváns témákat célzó kutatás ismertetése.  Időkeret: 30 perc az előadás, melyet 15 perces diszkusszió követ.

 

 • Dramatikus előadás: Kutatást, elméletet vagy esetvignettát bemutató elméleti, ugyanakkor dramatikusan szemléltetett előadás. Időkeret: 30 perc az előadás, melyet 15 perces diszkusszió követ.

 

B. Csoportos formák

 • Módszertani műhely: Egy elméleti, technikai, módszertani kérdés vagy probléma ismertetése, melyet az előadó gyakorlati tapasztalatokon keresztül is bemutat. A műhely hallgatósága lehetőséget kap az aktív részvételre, ugyanakkor a workshoppal ellentétben a módszertani műhely egy tapasztalt szakember egyéni módszertani bemutatásán alapszik. A bemutatott téma jellegétől függően meg lehet adni azon célcsoportokat, amelyek számára nyitott a műhely. A résztvevők száma korlátozható.
  Időkeret: 60 perc.

 

 • Szekció/munkacsoport-előadás: Egy szekció/munkacsoport tagjainak előadás-sorozata valamely őket különleges módon érintő elméleti vagy gyakorlati-technikai kérdésről, melyben az egyes előadások egymással szerves egységet alkotva mutatják be az adott témát. A workshoppal ellentétben a műfaj lényegileg verbális, tehát nem a téma résztvevőkkel közös feldolgozásán alapszik. Időkeret: 60 perc, amely tartalmaz
  40 perc előadást, és 20 perc megbeszélést.

 

 • Kerekasztal: A kerekasztal résztvevői gyakorlati vagy elméleti, klinikai vagy történeti kérdéseket elemeznek változatos szempontok alapján. A kerekasztal beszélgetésben 4-5 fő vesz részt. A felkért moderátor a résztvevőkkel egyeztetett koncepció mentén vezeti a kerekasztalt. A rendelkezésre álló idő: 60 perc

 

 • Módszertani sokszínűség: Egy elméleti, technikai, módszertani kérdés vagy probléma bemutatásai gyakorlott szakemberek, esetleg kiképzők bevonásával. A forma lényege, hogy egy moderátor vezetése mellett a bevont szakemberek gyakorlati szemléltetésen keresztül mutatják be a témával kapcsolatos eltérő szemléletüket. A résztvevők lehetőséget kapnak az aktív részvételre, ugyanakkor a kerekasztallal ellentétben a módszertani sokszínűség az eltérő munkamódok, szemléletek gyakorlati szemléltetésén alapszik. A bemutatásra kerülő téma jellegétől függően meg lehet adni azon célcsoportokat, amelyek számára nyitott a műhely. A résztvevők száma korlátozható. Időkeret: 120 perc.

Gyakorlati műfajok

 • Nagycsoport: A konferencia lehetőséget nyújt nagycsoport/plenáris program szervezésére is. Ez a műfaj hangsúlyozottan lehetőséget kíván adni szociodramatistáknak, hogy az egész közösséget érintő kérdés feldolgozására is javaslatot tehessenek. Időkeret: 60 vagy 120 perc.

 

 • Workshop: Pszichodramatikus tapasztalat, elméleti vagy technikai kérdés, gyakorlati probléma közös feldolgozása dramatikus eszközök segítségével. A workshop a résztvevők közös munkáján, azaz a jelenlévők aktív bekapcsolódásán alapszik. A résztvevők száma maximálható. Időkeret: 120 perc.1 Mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát

 

 • Önismereti pszichodráma bemutató: Ha szívesen bemutatnád a pszichodrámát és egyben szívesen bemutatkoznál pszichodráma csoportvezetőként a módszer iránt érdeklődőknek, akkor ez a te műfajod. 120 perc áll rendelkezésedre a résztvevők aktív részvételével zajló közös munkára.

 

 • Szupervízió: Várjuk azon kiképzők és szupervízorok jelentkezését, akik nyitottak szupervíziót tartani a konferencia résztvevőinek. A szupervízió lehet általános vagy témaspecifikus. Az absztraktban kérjük megadni, hogy milyen módszerrel fog történni a résztvevők által hozott, szupervideálandó tartalmak közös feldolgozása. A résztvevők száma maximálható. Időkeret: 120 perc.

Pszichodramatikus: a pszichodrámán kívül mindig beleértve a biblio-, gyermekpszicho- , mono- , és szociodrámát.