TB sarok - a Tanulmányi Bizottság hírei, közleményei

Kedves Mindnyájan!

Honlapunkon új rovatot indítunk TB-sarok címmel, melyben bizottságunk munkájába és az aktuális tanulmányi ügyekbe szeretnénk bepillantást nyújtani,  főképp egyesületünk  kiképzői és  csoportvezetői számára.

Az információk ugyanakkor hasznosak lehetnek az érdeklődőknek és a képzésbe járóknak is. A TB minden - a képzésben résztvevőkre, képzési csoportokra általánosan vonatkozó - határozatát is itt jelenítjük meg, a TB döntések után 8 napon belül. A fontos döntésekről  a Kiképzők Tanácsa ülésein és a Közgyűléseken is beszámolunk, de hírleveleinkben is értesítünk Benneteket, most már hivatkozva  TB-sarok  rovatunk elérhetőségére is. Szívesen vesszük  ezzel kapcsolatos  megjegyzéseiteket, vagy a bizottságot érintő egyéb visszajelzéseiteket!  Szívesen állunk rendelkezésetekre!

 
TB elnök  

 A Tanulmányi Bizottság határozata az online csoportok beszámíthatóságáról 2021. március 31-ig

A Tanulmányi Bizottság a december 31-ig érvényes átmeneti rendelkezését a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel meghosszabbítja 2021. március 31-ig.

November 11-től a kormány korlátozó intézkedéseinek feloldásáig a személyes jelenlétű csoportozás nem számítható be az óraszámba.

Az online csoportozás beszámíthatóságár vonatkozó aktuális TB határozat itt olvasható.

A beszámíthatósághoz szükséges aktuális online sajátélményű workshopok itt találhatóak.

Online pszichodráma önismereti csoportot vezetők névsora itt olvasható.

Az online csoportok bejelentéséhez szükséges űrlap itt érhető el.

 

Ajánlott vizsgadíjak

A Tanulmányi Bizottság a pszichodráma asszisztensi és pszichodráma felsőfokú csoportok vizsgájának díjára egységes vizsgadíj-ajánlást dolgozott ki.

A TB által ajánlott díjak:

 • Felsőfokú pszichodráma csoportnál:
  • ajánlott opponensi díj (második, ill. harmadik opponens díja) 20.000 Ft/fő
  • ajánlott vizsgáztatói díj (beleértve az opponensi tevékenységet) 30.000 Ft/fő
  • A csoportvezetők díjazása a csoportvezetők saját belátására van bízva.
 • Pszichodráma asszisztensi vizsgáztató ajánlott díjazása: 15.000 Ft/fő

 

A Tanulmányi Bizottság állásfoglalása az online csoportalkalmak beszámíthatóságáról

 

 

 
Kedves Tagtársunk!
 
Többen fordultatok a Tanulmányi Bizottsághoz azzal kérdéssel, hogy az online megtartott csoportfoglalkozások beszámíthatóak-e a csoportfolyamat óraszámába.
A Tanulmányi Bizottság megtárgyalta a kérdést és a következő állásfoglalást alakította ki:
 • a koronavírus járvány nagyon nehéz helyzetbe hozta a csoporttagokat és a csoportvezetőket egyaránt. Bizonyára vannak a csoportokban olyan tagok is, akiknek ez a helyzet plusz szorongást okoz, tartanak a vírus okozta problémáktól, vagy nehezen viselik a bezártságot. Ez a helyzet indokolttá teszi, hogy ezeknek a tagoknak online támogatást ajánlunk fel aminek a célja a szorongásmenedzsment, ami természetesen a kliens és a csoportvezető között működik, illetve amennyiben ez szükséges tovább kell küldeni olyan kollégához akinek krízisellátáshoz jogosultsága, illetve ebben gyakorlata is van.
 •  mindannyian egyetértettünk abban, hogy online a csoportban a holding funkciót tartjuk lehetségesnek, ahol nem a feltárás, hanem a támogatás, a megtartás a cél. Fontosnak tartjuk, hogy ezen a módon nem cél, hogy mélyre menjünk, amit egyébként fontosnak tartunk a pszichodrámában.
 •  nem technikailag tartjuk lehetetlennek az online pszichodrámát, hanem azt  gondoljuk veszélyesnek, hogy a csoportvezető nincs jelen, nem tud fizikailag beavatkozni amikor kell, s ennek szükségessége sem mindig látható előre, néha olyan hirtelen jön létre a regresszió, vagy robban be egy korai traumatikus élmény, amivel online keretek között nem lehet bánni.
 •  a FEPTO ajánlása is az egyéni szorongáscsökkentő beavatkozás.
A fentiek alapján a TB egyértelmű véleménye, hogy online csak holding funkcióval tartható pszichodráma csoport, és az nem számítható be a csoportóraszámba.
 
Véleményünk szerint az is  meggondolandó, hogy ezért milyen díjat kérjen, kérjen-e díjat a csoportvezető.
 
Más megítélés alá esik az egyéni és a csoportos szupervízió, amelyek módszertanilag is működőképesek online. Mivel azonban nincsenek jelenleg futó csoportok, a szupervízióban megtárgyalt esetek és kérdések csak korábban felmerült témákra vonatkozhatnak. Ennek értelmében a felsőfokú képzésben előírt egyéni és csoportos szupervíziós órának legfeljebb az egyharmada lehet online formában végzett.
 
Rapcsányi Éva
TB elnök
 
2020. április 6.
 

 

 A Tanulmányi Bizottság állásfoglalása

A Tanulmányi Bizottság a Kiképzők Tanácsával történt megbeszélés után állásfoglaltást dolgozott ki a módszertisztaság témakörében.

A TB állásfoglalása

 

 

 

 A Tanulmányi Bizottság tagjai

A 2016. november 17-i Közgyűlés eredményeként a Tanulmányi Bizottság tagjai az elkövetkező 3 évben:

Elnök: Dr. Pintér Gábor

 

Tagok:

Bagotai Tamás

Erdei Kata (a Gyermekdráma Munkacsoport által delegált TB tag)

Lőrincz Éva

Dr. Marlok Zsuzsa (a Bibliodráma Munkacsoport által delegált TB tag)

Dr. Nagy Zsuzsanna

Dr. Ónody Sarolta

 

 

  Néhány változás a Képzési Rendben

A most induló csoportokra már az új Képzési Rend (és melléklete, a Diplomamunka Készítési és Vizsgaszabályzat) lesz érvényes. Néhány szabályt már a most futó felsőfokú csoportokra is életbe léptetünk, ez a honlapon a Tanulmányi Bizottság határozatában olvasható. Reméljük, hogy a változtatások  egyértelműbbé teszik  képzéseink szabályozását, érthetőbbé a szöveget magát, s könnyebbé a kiképzők, csoportba járók és az ügyfélszolgálat munkáját. Minden változás több lépcsőben, sokak véleményének figyelembe vételével,  a TB ülések döntései nyomán született.

Néhány fontos változásra hívom fel figyelmeteket az alábbiakban, messze a teljesség igénye nélkül:

 • ezentúl minden csoport max. 16 fős lehet, még a kiképző csoportok is
 • egyéni szupervízorként korábbi csoportvezető is választható, (a jelenlegi kiképzők-szupervízorok továbbra sem);
 • korábbi kiképzőjétől is beszámíthat a felsőfokba járó workshopot, de legalább két teljesen független kiképzőhöz is el kell mennie workshopra (felsőfokú képzése aktív résztvevőihez továbbra sem);
 • a kiképzővé válás önismereti csoport vezetési követelményét könnyítettük;
 • a felsőfokú csoport második vezetője, ha van,  a jövőben legalább pszichodráma vezető kell, hogy legyen;
 • megszűnik az érettségi mellett szerezhető pszichodráma asszisztensi cím lehetősége;
 • pontosítottuk a felvételi szeminárium, a pszichodráma önismeret tartalmi elemeit, valamint
 • teljesen megújítottuk a felsőfokú képzés témaköreit;
 • az asszisztensi csoport  (minimális) óraszáma 160-ról 180 órára emelkedett,
 • pontosítottuk a felsőfok részeként indítandó gyakorlócsoportok leírását, illetve a diplomamunkában a szükséges tartalmi követelményeket
 • kettő helyett elég egy vizsgáztató a felsőfok végén (az egyik opponens) de marad a két opponenses írásbeli értékelés

Kérjük, hogy mindenki feltétlenül olvassa el és adja tovább a csoportjába jerlentkezőknek (legalább) a vonatkozó fejezeteket!

Köszönöm az együttműködést, üdvözlettel:  Pintér Gábor

 

  Módosított Képzési Rend és Diplomakészítési és Vizsgaszabályzat

Örömmel tudatjuk, hogy elkészült és 2016. június 30-án életbe lép a módosított Képzési Rend és Vizsgaszabályzat.

A szabályzatok itt olvashatók: http://www.pszichodrama.hu/kepzesek/kepzesi-rend

A Tanulmányi Bizottság határozata értelmében néhány szabályt azonnal hatályba léptet, bővebben: A Tanulmányi Bizottság határozata

2016. június 29.

 

 

  Ajánlott irodalom a képzéseinkhez

Örömmel tudatjuk, hogy június végére elkészült a pszichodráma ajánlott irodalom jegyzéke. A jegyzék összeállításában a kiképzők és a Tanulmányi Bizottság tagjai is aktívan részt vettek. Elérhető az Ajánlott irodalom menüpont alatt.

Továbbra is várjuk az új, értékes, fontos pszichodráma szakirodalmak ajánlását, melynek jegyzékbe kerüléséről a Tanulmányi Bizottság dönt (a listát folyamatosan aktualizáljuk).

2016. június 27.

 

  A Képzési Rend módosítása

A Tanulmányi Bizottság idén az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 2013. május 31-én életbe lépett Képzési Rend módosítását tervezi. A módosított Képzési Rend várhatóan 2016. májusban lép érvénybe, és az érvényessége után induló csoportokra vonatkozik majd.

A módosított Képzési Rendet a Képzések/Képzési rend menüpont alatt fogjuk megjelentetni: http://www.pszichodrama.hu/kepzesek/kepzesi-rend .

2016. február 18.

 

 

Kötelező irodalom a képzéseinkhez

Örömmel adjuk hírül, hogy június végére elkészültek a kötelező irodalom jegyzékek. A pszichodráma irodalomjegyzék összeállításában több lépcsőben a kiképzők vettek részt. A bibliodráma és gyermekdráma szakirodalmat a specializációk kiképzői dolgozták ki. A szakirodalmi listák elérhetők honlapunk Kötelező irodalom menüpontja alatt.

Ajánljuk ezt a listát mindazon csoportoknak, amelyekben már folyik a képzés.

Kötelező jelleggel a 2015. július 1-je után induló csoportokban vezetjük be.

2015. június 30.

  

zo k  150/250 órás önismereti csoport

A Tanulmányi Bizottság álláspontja, hogy az önismereti (sajátélményű) csoportok biztonságos működéséhez  szükséges a keretek megfelelő megállapítása, többek között a csoport időkeretének előzetes rögzítése. Ezek szerint egy csoport a meghirdetésekor vagy pl. 150, vagy pl. 250 óra hosszúságú, nem lehet  egyazon csoportot úgy indítani, hirdetni, hogy egyszerre legyen kétféle, a konkrét jelentkezők igényei szerint. A pszichoterápiás alapelvek is alátámasztják ezt, és  Képzési Rendünk szerint is lezárt csoportfolyamatra  van szükség minden résztvevő számára.

 

lf k  Workshopok beszámíthatósága a pszichodráma képzésbe (a TB 2015. áprilisi határozata)

A Tanulmányi Bizottsághoz számos kérés érkezik különféle, a Képzési Rendtől eltérő workshopok beszámíthatóságával kapcsolatban. Ezért részletesen foglalkoztunk a kérdéssel. A kialakult helyzetben a TB álláspontja, hogy nem tér el attól a KR-ben szereplő feltételtől, hogy csak kiképzők workshopjait  fogadja el a képzés részeként. A bibliodráma és a gyermekdráma workshopok esetén értelemszerűen bibliodráma, illetve gyermekdráma kiképző workshopjai számítanak be. Természetesen workshopokat hirdethetnek és vezethetnek megfelelő végzettséggel mások is.


A TB lehetőséget biztosít a képzésben lévők számára, hogy a nem kötelezően előírt témájú workshopok terhére (40 óra) az alábbi típusú workshopokat típusonként maximum 10 órában beszámíttathassák a pszichodráma felsőfok részeként: hazai és külföldi pszichodráma kongresszusok, bibliodráma, gyermekdráma workshopok, külföldi kiképző által vezetett workshopok (utóbbiak esetében akkor, ha a TB engedélyezte a beszámíthatóságot).


A korábban lezajlott és igazolt, egyedi kérelemre hozott TB döntések alapján besorolt workshopok természetesen érvényesek. Ugyanez vonatkozik a korábbi kongresszusokra is.

 

li k  Kötelező témájú workshopok meghirdetése és beszámíthatósága

A Tanulmányi Bizottság álláspontja, hogy a kötelező témájú workshopok témáját (klinikai vagy csoportdinamikai vagy krízis) a meghirdetéskor meg kell adni és a részvétel ebben az egy, adekvát  témában számítható be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek

Határozat

Az MPE Vezetősége a november 11-i ülésén úgy döntött, hogy a járványhelyzet alakulását és a kormány járványügyi korlátozásait figyelembe véve a mai naptól megtilt minden, az egyesület keretében, személyes jelenléttel zajló csoportos tevékenységet. A határozat visszavonásig érvényes.

A döntést figyelmen kívül hagyók viselnek minden etikai és esetleges jogi következményt.

Mindez azt is jelenti, hogy a korlátozás feloldásáig a személyes jelenlétű csoportozás nem számítható be a regisztrált csoportok óraszámába. Az online csoportozás feltételeiről a Tanulmányi Bizottság közleményéből tájékozódhattok.

Kérjük türelmeteket és jó egészséget kívánunk!

 

Baják Gábor

elnök

 

Frissítés:

A határozat alól kivételt képeznek a gyermekek számára tartott gyermekpszichodráma csoportok, amelyek a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélye alapján a kormányzati korlátozó intézkedések ideje alatt is folytathatják tevékenységüket.

2020. december 9.

 
Adategyeztetés MPE

Kedves Tagtársunk!

 

A közeljövőben szeretnénk tagjaink adatait egyeztetni a nyilvántartásunkban lévő adatokkal, három cél érdekében:
- megújuló honlapunkon szeretnénk tagjaink névsorát megjeleníteni, néhány egyéb adattal;
- a rendelkezésünkre álló elérhetőségek frissítése miatt;
- az adatkezelési tájékoztató elfogadása (mind a tagok nyilvántartása, mind a csoportok nyilvántartás miatt).

Bővebben...  

TB határozat az online csoportozásról 2021. március 31-ig

A Tanulmányi Bizottság határozata az online csoportok beszámíthatóságáról

2021. március 31-ig


A Tanulmányi Bizottság a december 31-ig érvényes átmeneti rendelkezését a rendkívüli járványügyi helyzetre való tekintettel meghosszabbítja 2021. március 31-ig.

Bővebben...  
Sajátélményű online workshopok az Online Munkacsoport szervezésében

Kedves Kollégák!

Az Online Munkacsoport tagjai az alábbi sajátélményű workshopokat tartják a tagok részére (az önismereti csoportok online alkalmainak beszámíthatóságát elősegítve, ld. a TB határozatát):

Bővebben...  

Bejelentkezés

Ha Ön tagja az egyesületnek, lépjen be saját profiljával!
- Elfelejtette jelszavát?
- Elfelejtette felhasználónevét?

Oldaltérkép

 

           A Magyar Pszichodráma Egyesület támogatója a Rackhost Zrt.      www.rackhost.hu