Gyermekpszichodráma kötelező irodalom

Gyermekpszichodráma kötelező irodalom (letölthető)

 

Gyermekpszichodráma kötelező irodalom

Gyermekdráma gyakorlathoz

 

Kötelező irodalom

Aichinger, A. (1996): Pszichodráma-csoportterápia gyermekekkel. In: H. Petzold – G. Ramin: Gyermek-pszichoterápia. (Szerk.: Kende B. H.) Osiris, Budapest. 212-230.

Erdei K. – Majsai-Hideg T. (2006): „Maci csoport”. In: Serdülő- és gyermek-pszichoterápia, V. évfolyam, 1. Saját Úton Alapítvány, Budapest. 3-65.

Frenkl S. – Rajnik M. (2000): Életesemények a fejlődéslélektan tükrében. Mentálhigiénés Kultúra I. Semmelweis Egyetem –TF Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest

Kende H. (2000): Gyermekpszichodráma. Osiris, Budapest.

 

Ajánlott irodalom

 

Aichinger, A. (2007): Pokémonok, powerrangerek spidermanek és terminátorok a csoport-terápiában. In: Individuálpszichológiai füzetek VI. Gyermekpszichodráma 2. MIPE. Budapest. 14-22.

Kádár J.: A kígyó és a szem: az álmatlan kislány meséje. In: Serdülő-és gyermek pszichoterápia, V. évfolyam 1. Saját Úton Alapítvány, Budapest. 3-65.

Bruno B. (1985): A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, Gondolat.

Drinóczky V., Hegyi N., Szarka A.: Pszichopizza – Az agresszió kezelése a pszichodráma eszközeivel javítóintézeti fiataloknál. In: Frontvonalban-az iskolai agresszió néhány összetevője

Drinóczky Viktória (2007): „Olyan vagyok, mint Robin Hood…” Az agresszió megjelenése, kezelése és a csoport sajátosságai az Aszódi Fiúnevelő Intézet növendékeinek pszichodráma csoportjában

Hegyi Nóra (2008): Az agresszió és a (-z ön-) bizalom változása az Aszódi Fiúnevelő Intézet növendékeinek pszichodráma csoportjában. Mayer József – Mérei Ferenc (szerk.) Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest

Frenkl, S. (1996): Neurotikus gyerekek terápiája pszichodráma csoportban. In: Zseni A. (szerk.): Játékban felnőni. Pszichodráma a gyakorlatban. Animula. Budapest. 10-28.

Frenkl S. (2007): Morenoi gyerekpszichodráma Magyarországon. In: Individuálpszichológiai füzetek VI. Gyermekpszichodráma 2. MIPE. Budapest. 5-13.

Fülöp K. – Benczéné Timár I.(2006): „Általatok megszerettem önmagam” Egy kamasz pszichodráma csoport története. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 21-26.

Hardy J. – Koltai M. (2006): Mesék és mítoszok a családterápiában, Kurdi M.: „Kedves Roland”,  Hédervári-Heller É.: A kötődéselmélet klinikai relevanciája in Serdülő-és gyermek pszichoterápia V. évfolyam 1., Saját Úton Alapítvány. Budapest. 66-101.

Hajdú J. (2006): A brutalitás. Az agresszió szerepe, megjelenési formái és kezelése a gyermekpszichodrámában. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 12-16.

Janda Zs. – Varga M. (2006): A gyermekpszichodráma gyógyító ereje ereje. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 17-20.

Kárpáti Gy. (2006): A gyógyító és az értéket teremtő kreativitás. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 9-11.

Kende B. H. (2006): A gyermeki mindenhatóság, az öngyógyítás szerepe az individuálpszichológia gyermekterápiájában. Az „Ősgyermek” és az „Isteni Kópé”. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 4-8.

Kende B. H.(2007): Virtuális Világ és/vagy Varázsvilág. In: Individuálpszichológiai füzetek VI. Gyermekpszichodráma 2. MIPE. Budapest. 23-29.

Mérei F. – V. Binét Á. (1978): Gyermeklélektan. Gondolat, Budapest

Stern, D. (1985): A csecsemő személyközi világa. Animula, Budapest

Stern, D. (2004): Az anyaság állapota. Animula Kiadó, Budapest

Szebeni V. (2006): Venczel és a sárkány. In: Individuálpszichológiai füzetek V. Gyermekpszichodráma 1. MIPE. Budapest. 27-28.

Szebeni V.(2013): Családtörténetek kiskamaszok drámajátékában (A szimbólumképzés innovatív módszerei) Szakdolgozat

V. Binet Á.: A mítosz és a gyermeki fantázia párhuzamos vonásai. In: Serdülő-és gyermek pszichoterápia, V. évfolyam 1. Saját Úton Alapítvány, Budapest. 3-65.

Vikár Gy. (1980/99): Az ifjúkor válságai. Animula Kiadó. Budapest

Vikár A. (2001): Csoportterápia és pszichodráma gyermek- és serdülőkorban. In: Vikár Gy., Vikár A. (szerk.): Dinamikus gyermekpszichiátria. Medicina. Budapest. 285-302.

Vikár A. – Vikár Gy. – Székács E. (szerk.) (2007): Dinamikus gyermekpszichiátria. 15-70, 152-191, 353-407.

 

Gyermekdráma-vezető képzés

 

Kötelező irodalom

 

Kernberg, O. F. (é. n.): A csoportvezetői beavatkozások fontossági sorrendjének rendszerszemléletű megközelítése. In: Csoport-pszichoterápia. Szöveggyűjtemény. Csakit és Csoport-pszichoterápiás Egyesület kiadványa. Oktatási célra. 224-263.

Mérei F. (1986): A pszichodráma jelenségvilága. In: Pszichodráma. Akadémia Kiadó, Budapest. 23-45.

Ramin, G. – H. Petzold (1996): Gyermekek integratív terápiája. In: H. Petzold – G. Ramin: Gyermek-pszichoterápia. (Szerk.: Kende B. H.) Osiris, Budapest. 280-331.

Straub, H. (1996): Pszichodramatikus gyermekterápia babákkal. In: H. Petzold – G.Ramin: Gyermek-pszichoterápia. (Szerk.: Kende B. H.) Osiris, Budapest. 202-211.

Winnicott, D. W. (1971): Játszás és valóság. Animula, Budapest

 

Ajánlott irodalom

 

Antalfi M. (2011): A női lélek útja mondákban és mesékben, Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest.

Argelander (2006): Az első pszichoterápiás interjú. Budapest, Springmed Kiadó

Bagdy-Telkes (2002): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Nemzeti tankönyvkiadó.185-288.o

Bálint, M. [1989] (1994): Az őstörés. A regresszió terápiás vonatkozásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, M. [1959] (1997): A borzongások és regressziók világa. Animula, Budapest.

Blatner A.: A pszichodráma alapjai. Animula, Budapest.

Boldizsár I. (2010): Meseterápia. Magvető, Budapest.

Buber, M. (1999): Én és Te. Európa Könyvkiadó. Budapest.

Campbell R. (1999): Nehéz évek, Hogyan szeressük kamasz gyermekünket. Harmat.

Casement P. (1999): Páciensektől tanulva. Animula. Budapest.

Csíkszentmihályi M.(2012): Kamasznak lenni Libri. Budapest.

Csíkszentmihályi M. (1997): Flow Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Akadémiai Kiadó. Budapest.

Feuer M. (2000): A gyermekrajzok fejlődéslélektana. Akadémiai Kiadó, Budapest

Frenkl S.- H. Pozsár B. (2009): A pszichodráma a gyermek és serdülőpszichoterápiában. In: „Kezdetben volt a találkozás…” szerk: Perczel E.-Szőnyi G. MentalPort Kft.

Gabnai K. (1999): Drámajátékok, Helikon.

Hámori, E. – Péley, B. (1999): A pszichoanalitikus rekonstrukció problémája – Mahler fejlődési modellje és ennek kortárs csecsemőkutatás szempontú kritikái a gyermekpszichoterápiás gyakorlat szemszögéből. Pszichoterápia. VIII. évf. 5-13.

Hámori, E. (2005): Koraszülöttség és az anya-gyerek kapcsolat kezdete. Buktatók és korrektív lehetőségek a korai kapcsolat fejlődésében. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Piliscsaba.

Honti János (1962): A mese világa, Gyorsuló idő sorozat, Magvető.

Kast, V. (1982, 1995): A gyász. Egy lelki folyamata stádiumai és esélyei. T-Twins Kiadó Bt. Biatorbágy

Lust I. (2009): Ház sok tükörrel – Csoportanalízis. In: Uő.: Vágy és hatalom. (Szerk.: Barczy Magdolna). (Lélekben Otthon Könyvek.) Budapest: Oriold és Társai. 73-80.

Barcy M. (szerk.) (2009): A gyöngéd skinhead – serdülők, szocializáció. In: Vágy és hatalom. Válogatott írások. (Lélekben Otthon Könyvek.) Oriold és Társai Kiadó. Budapest. 295-380.

Cathy A. Malchiodi (2003): A gyermekrajzok megértése. Animula. Budapest.

Marie-Louise von F. (1992): Női mesealakok. Európa, Budapest

Marie-Louise von F. (1998): Archetípusos minták a mesékben, Édesvíz.

Papp E. és mtsai (2009): A hatképes történet módszere a komplex művészetterápiában. In: Pszichoterápia

Ranschburg J. (1973): Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó, Budapest

Vikár, A. (2000): Pszichodráma. In: A pszichoterápia tankönyve. Szerk.: Szőnyi, G. – Füredi, J. Medicina. Budapest. 392-407.

Vikár, A. (2007): Pszichodráma – a komoly játék. Egyéni folyamatok a csoportban – csoport folyamatok az egyénben. Medicina. Budapest

Yalom, Irvin D. (é. n.): A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata. Animula, Budapest