Bibliodráma kötelező irodalom

A Magyar Pszichodráma Egyesület Tanulmányi Bizottsága által összeállított és jóváhagyott kötelező irodalom lista 2015. július 1-jétől bibliodrám asszisztens és bibliodráma vezető képzésben résztvevők számára:

(letölthető formában)

 

Kötelező irodalom bibliodráma képzésben lévőknek

Asszisztensi képzés

  • Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Bibliodráma. Harmat, 2008 (első kiadás), 2014.
  • Stangier, Klaus-W.: Itt és most. Bibliodráma a liturgia és pszichodráma vonzásában. Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003

Felsőfokú képzés

  • Sarkady Kamilla – Nyáry Péter: Spiritualitás a pszichodrámában. In: Zseni Annamária (szerk): A pszichodráma és korunk tükröződései. Medicina, 2007. 255-273.p.
  • Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Találkozások, drámai helyzetek. Embertárs 2013/1.szám.
  • Nyáry Péter – Sarkady Kamilla (szerk.): Test – lélek – szellem közelből. Embertárs 2014/2.szám.
  • Martin, Gerhard Marcel: Bibliodráma. Gyakorlat és elmélet. Egyházfórum – Magyar Bibliodráma Egyesület, 2003